Terapi på nätet och motion kan minska psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa leder till nedsatt funktion inom flera områden och ofta också till sjukskrivning. Ändå får många som söker hjälp på vårdcentralen inte den hjälp de behöver. Psykologen Catharina Strid visar i en ny studie från Lunds universitet att en ökad ordinering av internetbaserad KBT och fysisk träning skulle kunna förbättra situationen för personer med psykisk ohälsa.  

Primärvården missar ibland att såväl diagnosticera som att behandla problem som berör det psykiska välmåendet. Följden blir ett ökat lidande för den enskilda individen och stigande samhällskostnader med risk för långa sjukskrivningar.

Catharina Strid, som innan hon började forska vid Lunds universitet, var koordinator för psykologinsatser inom primärvården, har undersökt framgången hos tre olika behandlingsmetoder för personer med medelsvåra psykiska problem såsom depression, ångest och stress. De 900 som ingick i studien delades in i tre grupper som fick olika sorters behandling; internetbaserad KBT (kognitiv beteendeterapi), fysisk träning och en tredje grupp som fick sedvanlig behandling vilket för många innebär läkemedel. 

- Det visade sig att internetbaserad KBT och fysisk träning ger bättre effekt på psykologisk funktion och sömn, och lika bra effekt på stress jämfört med sedvanlig behandling, säger Catharina Strid.

Idag ingår inte internetbaserad KBT som en ordinarie behandlingsform inom primärvården men inom SKL - Sveriges kommuner och landsting – är man mån om att terapiformen ska börja användas mer.

- Fördelen jämfört med vanlig KBT är att den är mer kostnadseffektiv men också att den kan användas när det passar patienten själv, säger Catharina Strid och påpekar vikten av att primärvården måste ha ett brett utbud av behandlingar och bättre kunna bedöma vilken vårdform som är bäst lämpad för vem.

Ett annat intressant resultat från studien var att internetbaserad KBT och fysisk träning inte gav lika bra effekt på stressproblem hos personer med riskfylld alkoholkonsumtion.

- Vi har ingen riktigt bra förklaring till varför behandlingen fungerar sämre för de här personerna, säger Catharina Strid. Men det är viktigt att ta reda på varför. Mer forskning behövs!

Catarina Strids forskning ingår i en större studie som undersöker olika behandlingsalternativ för personer som lider av depression, ångest och stress. Läs mer på REGASSA http://regassa.se/

Catharina Strid nås för intervjuer på telefonnummer 0763-45 53 13 eller e-post catharina.strid@psy.lu.se

Länk till doktorsavhandling bestående olika vetenskapliga publikationer http://portal.research.lu.se/portal/sv/publications/assessment-and-treatment-of-mental-health-problems-in-primary-care(26c510bc-0519-4862-b365-8db54e490c97).html

Ulrika Oredsson
Presskontakt
+46 46 222 70 28
ulrika.oredsson@info.lu.se

Lunds universitet rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 42 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Nu firar vi vårt 350-årsjubileum med ett späckat program. Läs mer på lu.se/350

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia