Tidig sjukdom ökar sjukskrivningar senare i livet

Barn som drabbas av hälsoproblem under det första levnadsåret är mer benägna att vara sjukskrivna senare i arbetslivet. Det visar en ny avhandling från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

I sin avhandling har Mats Persson, doktor i ekonomisk historia, undersökt faktorer som påverkar sjukskrivningar och förtidspensioner från 1980-talet fram till början av 2000-talet. I en artikel visar han, tillsammans med forskarkollegan Jonas Helgertz, att hälsan under första levnadsåret påverkar benägenheten att vara sjukskriven senare i livet.

- Resultaten visar att människor som utsätts försämrade hälsovillkor i början av livet har en högre sannolikhet att sjukskrivas som äldre. Kopplingen mellan dålig hälsa tidigt i livet och sjukskrivningar som vuxen kvarstår även om individen har hög utbildning eller inkomst senare i livet, säger Mats Persson.

Just nu ökar sjukskrivningarna i Sverige mycket kraftigt och kostnaderna för dessa belastar de offentliga finanserna. Frågan om hur vi kan minska dessa i framtiden är alltså högaktuell och därmed också resultaten från studien.

- Resultaten visar att vi bör investera i åtgärder, som exempelvis barnhälsa, tidigt i livet, redan under första levnadsåret, och att dessa åtgärder bör fokuseras till familjer med lägre utbildning och inkomst, säger han.

Resultatet från studien är publicerad i den ansedda vetenskapliga tidskriften Social Science & Medicine . Ladda ner artikeln här: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953614001014

Kontakt:

Mats Persson, doktor i ekonomisk historia på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Tel. 073-679 37 33

E-post: mats.persson@ekh.lu.se

Henrik Killander, Pressansvarig, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet 046-222 80 73, henrik.killander@ehl.lu.se

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet bedriver forskning och utbildning i nära samarbete med näringslivet. Vi erbjuder populära kandidat- och masterprogram inom ekonomi, informationssystem och handelsrätt och har ett av Sveriges största utbytesprogram för studier utomlands. Ekonomihögskolans partnerprogram för näringslivet minskar avståndet från studier till jobb och forskning till praktik. Ekonomihögskolan är EQUIS-ackrediterad, vilket visar att vår forskning och utbildning håller högsta internationella kvalitet. Vi gör skillnad genom att lösa relevanta samhällsproblem i vår forskning och utbilda ansvarsfulla ledare med en internationell utblick.

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera