Växtforskning i Lund får 105 miljoner kronor

Lunds universitet får 105 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för en storsatsning på växtforskning. Det aktuella forskningsområdet handlar om att förstå hur cellulosa bildas i växters cellväggar. Sådan kunskap kan ha stor samhällsekonomisk betydelse eftersom cellulosa är mycket viktig både som konstruktionsmaterial och energikälla.

I en ny satsning från regeringen har Vetenskapsrådet fått i uppdrag att rekrytera internationella toppforskare till Sverige. Vetenskapsrådet har nu, efter en ansökan från Lunds universitet, beslutat att stödja rekryteringen av växtfysiologen Staffan Persson. Beslutet innebär att biologiska institutionen i Lund tilldelas 105 miljoner kronor för att under en tioårsperiod bygga upp en stark forskningsmiljö inom växtfysiologi, närmare bestämt inom cellulosaområdet. Samtidigt bidrar Lunds universitet med resurserna för en professur, vilket innebär att totalt sett cirka 130 miljoner kronor avsätts för att stärka denna forskning i Lund.

– Detta är givetvis oerhört roligt för växtforskningen i Sydsverige, och cellulosan är som bekant en väldigt viktig råvara för en mängd olika industrier, till exempel för papper, textil och biobränsle. Detta kan också bidra till en boost för biobaserade material och företag, säger Staffan Persson.

Staffan Persson är en internationellt ledande forskare inom området cellväggar. Han är idag forskningsledare vid Max Planck-institutet för molekylär växtfysiologi i Potsdam, Tyskland. Han leder där en forskargrupp som ligger i den internationella framkanten vad gäller forskning kring mekanismerna bakom hur växter producerar cellulosa i sina cellväggar. Det är ett strategiskt viktigt forskningsområde med hög relevans för exempelvis förnyelsebar energi, men även inom materialvetenskap. Staffan Persson kommer bland annat att använda de stora anläggningarna MAX IV-laboratoriet och ESS i Lund.

– Dessa anläggningar kommer att utgöra en viktig del i forskningen att förstå cellväggs-strukturer bättre, säger Staffan Persson.

– Rekryteringen av Staffan Persson är en del av biologiska institutionens strategiska arbete för att stärka växtbiologin i Lund. Med hjälp av den stora satsningen får Staffan Persson fantastiska forskningsmöjligheter och kan bygga upp en världsunik verksamhet i Lund, säger Christer Löfstedt, prefekt på biologiska institutionen vid Lunds universitet.

Satsningen kommer även att stärka Lunds universitets tvärvetenskapliga forskning, bland annat inom materialvetenskap, samt öka samarbetet med andra parter, exempelvis Sveriges lantbruksuniversitet. Det konstaterar Dan-E Nilsson, professor på biologiska institutionen och en av de drivande krafterna bakom rekryteringen.

– Och tillsammans med tillväxtmodelleringen inom teoretisk fysik i Lund öppnas möjligheter för helt nya forskningsfält där Lund blir internationellt ledande, säger han.

För mer information, kontakta:

Staffan Persson
Forskningsledare, Max Planck-institutet för molekylär växtfysiologi, Tyskland
Tel +49 331 567 8155

Persson@mpimp-golm.mpg.de

Christer Löfstedt
Professor, prefekt, biologiska institutionen, Lunds universitet
Tel 046 222 93 38
Christer.Lofstedt@biol.lu.se

Dan-E Nilsson
Professor, biologiska institutionen, Lunds universitet
Tel 046 222 93 45, 070 623 10 64
Dan-E.Nilsson@biol.lu.se

Taggar:

Om oss

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Prenumerera

Media

Media