Delårsrapport Januari - september 2001

Januari-september 2001 i korthet · Försäljningen under perioden uppgick till 5,8 (19,3) mkr. Orderingången vid periodens slut uppgår till 1,6 (0) mkr. · Antalet nya kunder uppgick till 34. · LUVIT presenterade sitt vidareutvecklade koncept - LUVIT e-Learning System Solution. · Personalen erbjöds teckna totalt 500 000 optioner. · Efter periodens slut utsåg styrelsen Ola Svantesson till ny VD för LUVIT AB. · Extra bolagsstämma 1 november 2001 kommer att fatta beslut om ny styrelse där Lars-Erik Nilsson, Styrelseordförande i Compaq Sverige AB, och Nils-Peter Magnusson (suppleant), CFO Volito AB, kommer att ingå. · LUVIT i korthet LUVIT AB (publ) (LUVIT eller Bolaget) är verksamt inom e- Learningbranschen. Bolaget tillhandahåller en teknisk produktportfölj för e-Learning, en e-Learningplattform, som utvecklats utifrån pedagogiska behov och visioner. LUVITs affärsidé är att erbjuda marknadens bästa produkter för e-Learning inom medelstora och stora företag och organisationer. Genom partnersamverkan skall LUVIT på varje delmarknad vara en helhetsleverantör inom e-Learning. Samarbetspartners i Europa är bland andra: WM-Data, Icon Medialab, Bluegarden Group, Logica, Parity Group, Atos Formation, GroupoDoxa, Development Systems, M2S och Lernia. Bland kunderna återfinns företag som Volvo, Posten Norge, SIF, Skandia, Cegos, K-world, Afnor, Lernia och Parity Training. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011026BIT00550/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011026BIT00550/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar