Pressrelease delårsrapport januari-september 2001

Pressrelease delårsrapport januari-september 2001 · Försäljningen under perioden uppgick till 5,8 (19,3) mkr. Orderingången vid periodens slut uppgår till 1,6 (0) mkr. · Antalet nya kunder uppgick till 34. · LUVIT presenterade sitt vidareutvecklade koncept - LUVIT e-Learning System Solution. · Personalen erbjöds teckna totalt 500 000 optioner. · Efter periodens slut utsåg styrelsen Ola Svantesson till ny VD för LUVIT AB. · Extra bolagsstämma 1 november 2001 kommer att fatta beslut om ny styrelse där Lars-Erik Nilsson, Styrelseordförande i Compaq Sverige AB, och Nils-Peter Magnusson (suppleant), CFO Volito AB, kommer att ingå. LUVIT har arbetat med en ny affärsmodell i drygt ett halvår vilket varit positiv ur ett kundper-spektiv, framförallt i Skandinavien. För LUVIT innebär den nya affärsmodellen, bestående av en abonnemangsavgift som debiteras kund månads- eller kvartalsvis, att intäkterna fördelas under en längre period. Engångsintäkterna blir lägre men affärsmodellen genererar högre intäkter totalt. Affärsmodellen innebär även en tätare relation med kunden och bolagets kundfokusering har lett till 34 nya kunder under perioden. Totalt har LUVIT idag ett 80-tal kunder och bolaget ser med tillförsikt på det intresse som finns på marknaden för e- Learning och för LUVIT. Utvecklingen av bolagets e-Learning koncept, LUVIT e-Learning System Solution, innebär att LUVITs lösningar bättre kan möta dagens och morgondagens behov av effektiv och skalbar e-Learning. LUVIT erbjuder vid periodens slut ett koncept som täcker alla stegen för e-Learning; Analyse, Create, Manage, Run och Evaluate. - Vårt mål är att ha ett 100-tal kunder vid årets slut. Marknaden för e- Learning har inte växt med den hastighet som tidigare förutspåtts, men det är nu tydligt att marknaden är alltmer positiv till olika former av utbildning och kommunikation på distans. Detta i kombination med en stabil ägarstruktur och ett koncept som möter de behov som finns har vi kraften att satsa på marknaden, säger Ola Svantesson, VD LUVIT AB. För ytterligare information, kontakta: Ola Svantesson, Verkställande direktör LUVIT AB, Tel: 046 - 10 12 00 e-post: president@luvit.com Karl Malmström, Ekonomichef LUVIT AB, Tel: 046 - 10 12 00 e-post: CFO@luvit.com Om LUVIT AB LUVIT AB (publ) utvecklar tekniska lösningar för e-Learning inom medelstora och större företag och organisationer. Företagets strategi är att etablera partnersamarbeten med ledande lokala aktörer inom IT- konsulting, innehållsproduktion och utbildning för att kunna erbjuda kundanpassade helhetslösningar för e-Learning. LUVIT är genom partneravtal etablerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Spanien och Latin Amerika. Partnernätverket inkluderar bland andra Microsoft, WM-Data, ErgoBluegarden, Icon Medialab, Lernia, Atos, Parity Group, Logica, GrupoDoxa, WebLearning, Celemi, M2S och Interwise. Bland kunderna återfinns företag som Volvo, SIF, Skandia, K-World, Lernia, Parity Training, Posten Norge, Cegos och Afnor. Aktien är noterad på Nya Marknaden på OM Stockholmsbörsen. För vidare information, besök: www.luvit.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011026BIT00560/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011026BIT00560/bit0002.pdf

Dokument & länkar