M&G registrerar tretton fonder i Sverige

Antalet registrerade fonder nästan fördubblas, från 15 till 28

Stockholm, den 4 april 2014 - M&G Investments (”M&G”), en av Europas ledande fondförvaltare, har registrerat 13 nya fonder i Sverige för att bredda sitt erbjudande till svenska investerare.

”2013 hade M&G sitt hittills mest framgångsrika år i Europa. Mätt i förvaltade medel har vår internationella verksamhet vuxit med i genomsnitt 79 procent per år under de senaste tio åren*. De fonder vi nu registrerar i Sverige har bidragit till denna framgång och vi är mycket glada att få ett svenskt fondutbud i linje med det vi har på andra europeiska marknader. De nyregistrerade fonderna gör oss konkurrenskraftiga”, säger Volker Buschmann, vd, Retail Sales Northern Europe på M&G.

”Svenska kunder visar ett stort intresse för europeiska aktie- och blandfonder och vi ser ett ökande intresse även för högavkastande ränte- och obligationsfonder”, säger Volker Buschmann.

Bland de nyregistrerade fonderna finns M & G Dynamic Allocation Fund som väljer aktier, räntor och andra tillgångsslag efter förvaltarnas makrosyn och åsikt om hur tillgångsslagen för närvarande värderas på finansmarknaderna. Fonden förvaltas från London av ett team som leds av Juan Nevado. Teamet använder metoder inom marknadspsykologi för att hitta situationer då marknaden överreagerar antingen positivt eller negativt på oväntade händelser. Förvaltarna försöker då ta långsiktiga positioner för att på så sätt öka avkastningen. Fonden har fyra stjärnor hos Morningstar.

När det gäller aktiefonder anser M&G att ”European Smaller Companies Fund” är väl positionerad för att passa kraven från svenska investerare. Denna fond arbetar strikt efter en bottom-up metod och fondförvaltaren Charles Anniss strävar efter att identifiera företag med unika tillgångar eller med resurser och strategier som är svåra att kopiera. Fonden letar efter investeringsobjekt på alla europeiska aktiebörser, inklusive Stockholmsbörsen. Inkassoföretaget Intrum Justitia och teknikhandelskoncernen Addtech var stora innehav i fjol. Fonden har tre stjärnor i Morningstars ranking.

”Europeiska småföretag är fortfarande bland de högst avkastande tillgångarna i världen, men det är samtidigt en sektor som till stor del är underanalyserad, vilket skapar möjligheter för en aktiv investerare”, säger Volker Buschmann.

Här är listan över nyregistrerade M&G-fonder som nu är tillgängliga för svenska investerare:

 • M&G Corporate Bond Fund
 • M&G Dynamic Allocation Fund
 • M&G Episode Macro Fund
 • M&G European Fund (ex UK)
 • M&G European High Yield Bond Fund
 • M&G European Index Tracker Fund (ex UK)
 • M&G European Inflation Linked Corporate Bond Fund
 • M&G European Smaller Companies Fund
 • M&G High Yield Corporate Bond Fund
 • M&G Japan Fund
 • M&G North American Value Fund
 • M&G Recovery Fund
 • M&G UK Growth Fund

* M&G, per den 31 december 2013

För ytterligare information var god kontakta:

Keren Perrott
M&G Investments
+44 (0)20 3480 5688
Keren.perrott@mandg.com

Om M&G Investments

M&G är en internationellt verksam kapitalförvaltare som har investerat på uppdrag av individer och institutioner i över 80 år. Per den 31 december 2013 förvaltade vi tillgångar värda mer än 2596 miljarder kronor (244 miljarder £) i investeringsstrategier som omfattar aktier, obligationer, fastigheter och andra tillgångar.

M&G har huvudkontor i London och sysselsätter mer än 1 500 personer vid de olika kontoren i Europa och Asien.

M&G har en historia av att vara föregångare inom investeringsbranschen och lanserade bland annat Europas första aktiefond 1931. www.mandg.com

Issued by M&G International Investments Limited (Registered office: Laurence Pountney Hill, London EC4R 0HH, United Kingdom.) Authorised and regulated by the Financial Services Authority and registered with the CNMV in Spain.

Dokument & länkar