M&G:s internationella fondförsäljning till privatpersoner når ny rekordnivå - 8,9 miljarder euro* 2013

Stockholm 19 mars 2014 – M&G Investments (”M&G”), en av Europas ledande kapitalförvaltare, rapporterar fondinflöden från privatinvesterare på 8,9 miljarder euro* på sina etablerade marknader i Europa och i Asien under 2013.

Det är en 46-procentig ökning jämfört med föregående år. De förvaltade tillgångarna i Europa uppgick till 28,5 miljarder euro* i slutet av 2013, en 64-procentig ökning på 12 månader. De utgör nu 35 procent av de totalt förvaltade tillgångarna.

Nettoinsättningarna var störst i Italien, Spanien, Schweiz och Frankrike.

På koncernnivå var M&G:s nettoinflöde av investerat kapital 11,2 miljarder euro*. M&G har attraherat sammanlagda nettoinvesteringar på 62,4 miljarder euro* under de senaste fem åren.

Totalt förvaltade tillgångar var 7 procent högre i slutet av året, 293,3 miljarder euro*. Externa kundtillgångar ökade med 13 procent till 151,4 miljarder euro*, nästan tre gånger så mycket som i slutet av 2008. Externa kunder svarar nu för 52 procent av de totala tillgångarna under förvaltning för M&G, resten av tillgångarna tillhör Prudential Group PLC, M&G:s moderbolag.

M&G:s populäraste fonder var M&G Optimal Income Fund, en internationell obligationsfond, och M&G Global Dividend Fund. Under året attraherade tio M&G-fonder nettoinvesteringar på minst 100 miljoner brittiska pund* (117,8 miljoner euro*).

* M&G, per den 31 december 2013

Länk till Prudential PLC:s bokslutskommuniké 2013:

http://www.prudential.co.uk/~/media/Files/P/Prudential-Corp/group-news-releases/2014/news-release-busrev-12032014.pdf

- Slut -

För mer information vänligen kontakta:

Keren Perrott
M&G Investments
+44 (0)20 3480 5688
Keren.perrott@mandg.com

Om M&G Investments

M&G är en internationellt verksam kapitalförvaltare som har investerat på uppdrag av individer och institutioner i över 80 år. Företaget förvaltar tillgångar värda mer än 242,2 miljarder £ (cirka 2600 miljarder kronor) i ett brett utbud av investeringsstrategier för aktier, obligationer, fastigheter och diversifierade tillgångar.

M&G har sitt huvudkontor i London och sysselsätter mer än 1 500 personer vid de olika kontoren i Europa och Asien.

M&G har en historia av att vara föregångare inom investeringsbranschen och lanserade bland annat Europas första aktiefond 1931.

www.mandg.com

Prenumerera

Dokument & länkar