Delårsrapport för M2 Asset Management AB (publ), perioden januari – mars 2018

2018-05-31

PERIODEN JANUARI - MARS 2018

– Hyresintäkterna uppgick till 56 mkr (53), en ökning med 6 %.

– Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag uppgick till 789 mkr (587), en ökning med 34 %.

– Periodens rörelseresultat uppgick till 41 mkr (12), en ökning med 242 %.

– Periodens resultat uppgick till 503 mkr (110), en ökning med 357 %.

– Periodens totalresultat uppgick till 1 mkr (89), en minskning med 99 %. 

Informationen är sådan som M2 Asset Management AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2018 kl. 08:00. 

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mia Arnhult, VD, 010-706 01 12, mia.arnhult@m2gruppen.se
Henrik Zetterström, Ekonomichef, 010-706 01 11, henrik.zetterstrom@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm
www.m2assetmanagement.se

Om oss

M2 Asset Management AB är ett publikt investeringsföretag med fokus på fastigheter. Vår affärsidé är att skapa långsiktig tillväxt genom att äga, förvalta och utveckla fastigheter i Sverige. Värdetillväxten kommer dels från direktägda fastigheter, dels från byggentreprenad- och projektutveckling, samt från indirekt ägande via börsnoterade fastighetsbolag. M2 bildades 1999.