Ägarskifte i M2S

Ägarskifte i M2S Harald Nilsonne, styrelseordförande i M2S Sverige AB (publ) ("M2S"), har idag sålt hela sitt innehav i M2S om 627.490 A-aktier och 3.398.040 B- aktier vilka tillsammans representerar 21,1 procent av aktiekapitalet och 38,1 procent av röstetalet. AcadeMedia AB har idag köpt 627.490 A-aktier och 3.398.040 B-aktier i M2S vilka tillsammans representerar 21,1 procent av aktiekapitalet och 38,1 procent av röstetalet. För ytterligare information kontakta gärna: Harald Nilsonne, Styrelseordförande M2S Sverige AB tel:08-506 424 00 Harald.nilsonne@m2s.com M2S affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra interaktiva program för e-learning. Programmen marknadsförs under varumärkena Wit och TutorWin och tillhandahålls på elva språk. Som Europas ledande aktör inom e-learning för IT-utbildning finns M2S etablerat med egna dotterbolag i Danmark, Frankrike, Irland, Norge, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland. M2S är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40 lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/18/20011018BIT00210/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/18/20011018BIT00210/bit0002.pdf

Dokument & länkar