Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 1999

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari-31 december 1999 Fortsatt stark utveckling i utlandsverksamheten Svagare försäljning i Sverige än väntat Inleder samarbete med internationella mediakoncernen Pearson Försäljningen ökade under perioden 1 januari - 31 december 1999 till 132,2 (115,8) Mkr och understeg därmed målsättningen om en omsättning omkring 140 Mkr. Under 1999 ökade försäljningen starkt på M2S utländska marknader till 71,8 (25,1) Mkr och motsvarade 54 (22) procent av koncernens totala försäljning. Försäljningen i Sverige minskade till 60,4 (90,7) Mkr. Försäljningen av Wit Custom ökade väsentligt och uppgick till 34,1 (18,4) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till -17,4 (10,4) Mkr och resultatet per aktie uppgick till -1,03 (0,72) kronor I januari 2000 träffade M2S en överenskommelse med Pearson om att inleda försäljnings- och produktutvecklingssamarbete i Europa och över Internet. Fjärde kvartalet 1999, Försäljningen under det fjärde kvartalet 1999 uppgick till 43,2 (51,9) Mkr. Som tidigare kommunicerats var osäkerheten om utfallet det fjärde kvartalet 1999, mot bakgrund av dess specifika karaktär inför millennieskiftet, större än vanligt. Försäljningen i Sverige minskade under perioden till 14,8 (38,1) Mkr, vilket förklaras dels av en allmänt avvaktande hållning till större inköpsbeslut i kundledet, och dels av ett ovanligt starkt sista kvartal 1998 vilket huvudsakligen berodde på den då starka hem-pc-marknaden. Försäljningen på de utländska marknaderna utvecklades fortsatt mycket starkt under det fjärde kvartalet och ökade till 28,4 (14,9) Mkr, motsvarande 66 procent av koncernens totala omsättning. Rörelseresultatet det fjärde kvartalet uppgick till 1,7 (14,8) Mkr och resultatet efter finansiella poster till 1,6 (14,7) Mkr. Under det fjärde kvartalet fick det i april införda åtgärdsprogrammet full effekt. Detta i kombination med en fortsatt stark utveckling i utlands- verksamheten bidrog till att resultatet, som under de tidigare tre kvartalen varit negativt, vändes till ett positivt resultat i det fjärde kvartalet. Den 6 december 1999 noterades M2S på OM-Stockholmsbörsens O- lista. I samband med noteringen genomfördes en nyemission som tillförde bolaget 101,5 Mkr före emissionskostnader. Totalt emitterades 3 030 768 B-aktier till priset 33,50 kronor och det totala antalet aktier uppgick efter emissionen till 13 784 000 aktier. Antalet aktieägare per den sista december 1999 uppgick till drygt 6 000. M2S verksamheter fortsatte att utvecklas positivt under det fjärde kvartalet och ett antal större och strategiskt viktiga affärer på de europeiska marknaderna slöts. Bland kunderna fanns danska Danfoss, tyska Henkel, spanska Mapfre och norska NSB. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/20/20000120BIT00070/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/01/20/20000120BIT00070/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar