Dotterbolag i Danmark

Fortsatt internationalisering Efter flygande start öppnar M2S dotterbolag i Danmark M2S utbildning Wit har fått ett succéartat mottagande på den danska marknaden. På bara några månader har företaget, sålt licenser värda runt 3 miljoner danska kronor. För att klara den stora efterfrågan etablerar M2S nu ett dotterbolag i Köpenhamn. Redan tidigare i år har ett försäljningskontor etablerats i Finland och nu etableras även verksamhet genom partners i Schweiz och Sydafrika. - I och med en fortsatt etablering av egen verksamhet i fler europeiska marknader forsätter vi planenligt vår internationalisering. De europeiska marknaderna uppvisar idag en tilltagande acceptans för interaktiva utbildningsmetoder och vi räknar med att den nu förstärkta lokala närvaron ska förbättra våra möjligheter att nyttja den marknadspotential vi kan se, säger Harald Nilsonne koncernchef M2S. Dotterbolaget i Danmark blir M2S femte. Sedan tidigare finns bolag i England, Tyskland, Norge samt Spanien. Att interaktiv utbildning accepteras internationellt vidimeras av de affärer med stora företag som M2S tagit. Exempel på det är BMV och ABN Amro Bank i Tyskland och Ericsson i Spanien. I Norge har affärer genomförts med Philips Petrolium och Ulstein Industier. I England har till exempel en affär genomförts med Ford Credit, som använder Wit-kurser för att utbilda medarbetare i Spanien, Österrike och Schweiz. Den största affären hittills i Sverige har gjorts med Volvo, som levererat Wit med sitt hem-pc-paket till 31 500 anställda. En av de stora affärerna som M2S redan tagit hem i Danmark är danska LO som inkluderat Wit för ECDL i det hem-pc-projekt som erbjuds medlemmarna. Ca 1.000.000 personer får erbjudandet och ca 50 000 medlemmar förväntas tacka ja. M2S affärsidé är att öka värdet på företags IT-investeringar genom att utveckla, producera och sälja interaktiva databaserade utbildningsprogram. Programmen marknadsförs under varumärket Wit. M2S andel av den svenska marknaden för interaktiv databaserad utbildning uppskattades 1997 till cirka 70 procent. Wit produceras och tillhandahålls idag på sju språk. För mer information kontakta gärna: Johan Linglöf Tomas Jensen Ekonomichef VD M2S Sverige AB M2S Danmark Aps 08-459 91 00 +45 70 22 52 20 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/22/19981022BIT00190/Fortsatt internat.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/10/22/19981022BIT00190/Fortsatt internat.pdf