Erbjudandet att förvärva aktier i M2S övertecknat sex gånger

Erbjudandet att förvärva aktier i M2S övertecknat sex gånger Intresset för att förvärva aktier i M2S börsintroduktion har varit mycket stort från såväl institutionella investerare som allmänheten och anställda i M2S. Erbjudandet om förvärv av 3 925 768 aktier av serie B övertecknades sex gånger. Härutöver har emissionsinstitutet en option att förvärva ytterligare 895 000 aktier för att täcka övertilldelning. Erbjudandet uppgår därmed totalt till 161,5 miljoner kronor. Nyemissionen, som omfattar 3 030 768 aktier, tillför M2S 94,5 miljoner kronor efter emissionskostnader. Det totala antalet aktieägare kommer vid introduktionstillfället att uppgå till drygt 5 000, varav drygt 60 institutioner. Likvid för tilldelade aktier skall vara D. Carnegie AB tillhanda den 3 december 1999 och notering beräknas ske från och med den 6 december 1999 på OM Stockholmsbörsens O-lista. D. Carnegie AB är rådgivare till M2S. M2S affärsidé är att öka värdet på företags IT-investeringar genom att utveckla, producera och sälja interaktiva databaserade utbildningsprogram. Programmen marknadsförs under varumärket Wit och produceras och tillhandahålls på sju språk. M2S har idag drygt 140 anställda med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Spanien, Storbritannien och Tyskland. För mer information kontakta gärna Harald Nilsonne, verkställande direktör, tel: 08-506 424 00 eller Johan Linglöf, finanschef, tel: 08-506 424 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/26/19991126BIT00060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/26/19991126BIT00060/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar