Extra bolagsstämma (nr 1) i M2S Sverige AB

Extra bolagsstämma (nr 1) i M2S Sverige AB Vid extra bolagsstämma i M2S Sverige AB den 23 oktober 2001 klockan 17.00 i bolagets lokaler på Linnégatan 18 i Stockholm, fattades bland annat följande beslut: Stämman fattade beslut att ändra 4 § 1 stycket 1 meningen i bolagsordningen enligt följande. "Aktiekapitalet skall utgöra lägst 19.000.000 kronor och högst 76.000.000 kronor." Vid stämman noterades att Harald Nilsonne, Carl-Diedric Hamilton, Gerard de Geer, Carl Nordlander och Wolfram Peters avgått från sina styrelseposter och att Carl Kleman kvarstår i styrelsen. Mot ovanstående bakgrund fattade stämman beslut att fastställa att styrelsen skulle bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Stämman valde därefter Bengt Stillström, Maria Lamm, Bertil Rosenlund och Stefan Gardefjord till nya styrelseledamöter. Bengt Stillström är bl.a. styrelseordförande i Talamus Networks AB och AcadeMedia AB samt innehar styrelseuppdrag i Haldex AB och Traction AB. Maria Lamm är bolagsjurist på Traction AB. Bertil Rosenlund innehar styrelseuppdrag i Munkkällaren i Visby AB och är ekonomidirektör på AcadeMedia AB. Stefan Gardefjord är verkställande direktör i M2S Sverige AB. Efter styrelsevalet består styrelse av Bengt Stillström, Maria Lamm, Bertil Rosenlund, Carl Kleman och Stefan Gardefjord. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Bengt Stillström till styrelsens ordförande. För ytterligare information kontakta gärna: Stefan Gardefjord, VD M2S Sverige AB tel: 08-506 424 00 stefan.gardefjord@m2s.com Johan Linglöf, CFO M2S Sverige AB tel: 08-506 424 00 johan.linglof@m2s.com M2S affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra interaktiva program för e-learning. Programmen marknadsförs under varumärkena Wit och TutorWin och tillhandahålls på elva språk. Som Europas ledande aktör inom e-learning för IT-utbildning finns M2S etablerat med egna dotterbolag i Danmark, Frankrike, Irland, Norge, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland. M2S är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40 lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00770/bit0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00770/bit0003.pdf

Dokument & länkar