Fördubblad omsättning för femte året i rad!

Bokslut 1/9 1996-31/8 1997 Fördubblad omsättning för femte året i rad! Det svenska företaget Multimedia Software Scandinavia AB uppvisar för räkenskapsåret 1996/1997 en omsättning på 44 miljoner kronor. Det är en fördubbling av omsättningen för femte året i rad. Företaget visar också ett positivt resultat för femte året i rad. Resultatet för 1996/1997 uppgår till 1,3 miljoner kronor. Omsättningen per anställd har ökat till 1,3 miljoner kronor trots nyanställning av cirka 30 personer. Stor vikt har under året lagts på produktutveckling och expansion på utlandssidan, investeringar som finansierats med egna intjänade medel. Multimedia Software Scandinavia AB, som utvecklar och producerar multimediabaserade produkter för effektiv kunskapsöverföring lägger nu ett produktivt och expansivt år till handlingarna. Omsättningen som för två år sedan uppgick till 7 miljoner kronor uppgick för räkenskapsåret, som slutade den 31 augusti 1997, till 44 miljoner kronor. För den övervägande delen av omsättningen står Wit - det interaktiva utbildningsprogrammet för Windows- applikationer. Sedan Wit lanserades våren 1994 har programmet fått mer än 200 000 användare. Utlandssatsning Företagets målsättning är att erhålla marknadstäckning på viktiga språkområden. Därför förvärvades i juni 1997 den tyske distributören TKM GmbH i Hamburg. Ungefär samtidigt öppnades ett dotterbolag i Norge, ett i USA och en filial i England. Wit finns idag på sju språk i cirka 80 olika versioner och distributörer finns i Australien, Kanada, Spanien, Finland och Danmark. Produktutveckling Mycket kraft och resurser läggs på produktutveckling och under året har flera banbrytande nyheter presenterats: Hösten 1996 kom Wit - andra generationen. Ett komplett instrument för effektiv inlärning. Förutom själva Wit-kursen innehåller Wit - andra generationen tilläggsverktyg för inventering, kontroll och mätning av elevens kunskap och företagens IT-investeringar. Under året har 60 nya produktioner färdigställts. Däribland Wit för Lotus SmartSuite och Wit för ECDL. Senast lanserades Wit på nätet, som är ett tekniskt genombrott för interaktiv multimedia på Internet. Detta gör Wit tillgängligt på Internet med hela produktlinjen i samtliga existerande språkversioner vid ett och samma tillfälle. Under året har cirka 30 personer nyanställts och personalen i Sverige och utomlands uppgår nu till 53 personer. För mer information kontakta gärna: Johan Linglöf Katarina Karlsson Ekonomichef Marknadsansvarig Multimedia Software Multimedia Software 08-459 91 01 08-459 91 40

Dokument & länkar