M2S etablerar dotterbolag i Frankrike

M2S etablerar dotterbolag i Frankrike Det börsnoterade svenska IT-företaget M2S fortsätter sin internationella expansion och etablerar dotterbolag i Frankrike. Den franska marknaden präglas av en stark tillväxt inom IT-området och är en mycket intressant marknad för M2S. Därmed är M2S representerat via egna bolag i åtta europe- iska länder och via återförsäljare i ytterligare åtta länder. Frankrike är just nu inne i en intensiv mognadsprocess inom IT-området och representerar ett av de länder i Europa som har störst tillväxt inom IT generellt och inom interaktiv utbildning specifikt. De franska företagens investeringar inom IT-området har varit stora den senaste tiden och all- ting tyder på en fortsatt stark tillväxt. - Denna nya etablering är helt i linje med M2S internationella tillväxt- strategi och den franska IT-utbildningsmarknaden är en av de mest intres- santa i Europa. Mognadsgraden är idag lägre än den svenska, men intresset för interaktiv utbildning är stort och marknaden bedöms uppvisa en stark tillväxt de närmsta åren, säger Harald Nilsonne, VD M2S Sverige AB. De första franska Wit-produktionerna är sedan tidigare färdigställda och under året kommer den franska produktportföljen för standardapplikationer att färdigställas fullt ut. Huvudkontoret för M2S helägda franska dotter- bolag kommer att ligga i Paris och organisationen kommer att bestå av för- säljnings- och produktionsavdelning. Wit är ett svenskutvecklat, interaktivt utbildningsprogram för såväl stan- dardapplikationer från Microsoft och Lotus som kundspecifika applikatio- ner. Programmen finns idag på åtta språk och för närvarande pågår även översättning av produkterna till italienska och portugisiska. Alla Wit- program kan användas över såväl Internet/intranät (Web Based Training), lokala nätverk som cd-rom. Wit har sedan lanseringen 1994 sålts i över 1 miljon licenser till mer än 7 000 kunder i 17 länder. M2S affärsidé är att öka värdet på företags IT-investeringar genom att ut- veckla, producera och sälja interaktiva databaserade utbildningsprogram. Programmen marknadsförs under varumärket Wit och produceras och tillhanda- hålls idag på åtta språk. M2S har idag drygt 140 anställda med verksamhet i Danmark, Finland, Frankrike, Norge, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland. Den 6 december noterades företaget på Stockholmsbörsens O-lista. För mer information kontakta gärna: Harald Nilsonne Johan Linglöf VD M2S Sverige AB Finanschef M2S Sverige AB 08-506 424 00 08-506 424 00 harald.nilsonne@m2s.com johan.linglof@m2s.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/10/20000110BIT00300/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/10/20000110BIT00300/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar