M2S får genombrottsorder i Storbritannien

M2S får genombrottsorder i Storbritannien M2S har erhållit en order i Storbritannien från UfI, University for Industry. Ordern, vars värde uppgår till cirka 9 Mkr, inne- bär ett genombrott på den viktiga brittiska marknaden. Ordern innefattar program baserade på M2S nya teknik för Web Based Training och avser Wit - program till samtliga drygt 1 000 utbildningscenter, sk LearnDirect, som UfI kom- mer att upprätta i Storbritannien Storbritanniens regering genomför just nu genom UfI, University for In- dustry, en massiv utbildningsinsats, där utbildningen skall göras mer lättillgänglig för samtliga invånare. För att kunna sprida utbildningen till så många som möjligt kommer 1 000 utbildningscenter att upprättas över hela landet och utbildningen kommer där att finnas tillgänglig över Internet. En viktig del i denna utbildningsinsats är IT-utbildning och inom detta område har UfI valt M2S Wit-produkter. - Vi är mycket glada över att UfI, efter flera omfattande tester, har valt oss som leverantör av IT-utbildning, och det i en sådan här stor skala. För M2S innebär detta inte enbart ett genombrott på den brittiska markna- den, utan även ett genombrott för vår nya teknik för Web Based Training med full multimedia på låga bandbredder, säger Harald Nil- sonne, VD M2S Sverige AB. Ordern avser en WBT-lösning och innefattar M2S samtliga Wit-standard pro- gram. Programmen kommer att finnas tillgängliga på Ufi's servrar och kur- serna att kunna köras direkt från de olika LearnDirect centran runt om i Storbritannien UfI har också option att utvidga ordern till att innefatta olika typer av individuellt anpassade lösningar mot olika befolkningsgrup- per. M2S brittiska dotterbolag har varit verksamt i cirka två år och försälj- ningen 1999 uppgick till 2,6 Mkr. Affären, som är en viktig referensorder, bidrar till en god tillväxt för M2S verksamhet i Storbritannien under in- nevarande år. M2S affärsidé är att utveckla, producera och sälja interaktiva program för Web Based Training och e-learning. Programmen inom IT-utbildningsområdet marknadsförs under varumärket Wit, vilka idag produceras och marknadsförs på åtta språk. M2S har idagdrygt 150 anställda med egen verksamhet i Dan- mark, Finland, Frankrike, Norge, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland. M2S har sedan lanseringen av Wit 1994 sålt över 1 miljon licen- ser till mer än 7 000 kunder i 17 länder. Den 6 december 1999 noterades företaget på Stockholmsbörsens O-lista. För mer information kontakta gärna: Harald Nilsonne Johan Linglöf UfI Press office VD M2S Sverige AB Finanschef M2S +44 171 255 Sverige AB 5439 08-506 424 00 08-506 424 00 harald.nilsonne@m johan.linglof@m2s 2s.com .com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/17/20000317BIT00080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/17/20000317BIT00080/bit0002.pdf

Dokument & länkar