M2S genomför tidigare aviserade kostnadsreduktioner och strukturella förändringar

M2S genomför tidigare aviserade kostnadsreduktioner och strukturella förändringar M2S genomför nu planenligt det åtgärdsprogram som aviserades den 8 oktober. Syftet är att genom ytterligare kostnadsreduktioner och strukturella förändringar anpassa verksamheten efter rådande marknadsförhållanden. Sammantaget innebär nu beslutade åtgärder att koncernens kostnader minskas med minst 40 Mkr på årsbasis och att ett femtiotal medarbetare sägs upp. Programmet omfattar följande huvudåtgärder: · Koncernens kostnader minskar med minst 40 Mkr på årsbasis. · Totalt ett femtiotal medarbetare i koncernen sägs upp. · Dotterbolagen i Danmark och Norge planeras avyttras till medarbetare i företagsledningen. Kostnaderna för dessa åtgärder beräknas uppgå till ca 10 - 12 Mkr som belastar resultatet i det tredje kvartalet. Åtgärdsprogrammet får effekt under det fjärde kvartalet i år och full effekt fr.o.m. första kvartalet 2002. Mot bakgrund av beslutade åtgärder avstår M2S styrelse från styrelsearvode för innevarande år och VD har beslutat att temporärt reducera sin lön med 30 %. Den övriga företagsledningen samt dotterbolagsansvariga har samtidigt ombetts att frivilligt och temporärt reducera sin lön med 20 %. För ytterligare information kontakta gärna: · Johan Linglöf, CFO M2S Sverige AB tel: 08-506 424 00 johan.linglof@m2s.com · Stefan Gardefjord, VD M2S Sverige AB tel: 08-506 424 00 stefan.gardefjord@m2s.com · M2S affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra interaktiva program för e-learning. Programmen marknadsförs under varumärkena Wit och TutorWin och tillhandahålls på elva språk. Som Europas ledande aktör inom e-learning för IT-utbildning finns M2S etablerat med egna dotterbolag i Danmark, Frankrike, Irland, Norge, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland. M2S är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40 lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/16/20011016BIT00890/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/16/20011016BIT00890/bit0002.pdf

Dokument & länkar