M2S har lämnat in sin konkursansökan

M2S har lämnat in sin konkursansökan M2S har idag på morgonen lämnat in en ansökan om konkurs på egen begäran. Samtliga försök att finna en uppgörelse med bolagets större fordringsägare har misslyckats. Bolaget är på obestånd sedan banken fryst checkkrediten och stoppat betalning av medarbetarnas löner i Sverige. M2S har det senaste halvåret verkställt och påbörjat åtgärder som sammantaget innebär att bolaget reducerats från att vid årsskiftet ha ca 480 medarbetare vid ett 25-tal kontor i tio länder till att, när samtliga beslutade åtgärdsprogram fullföljts, omfatta en verksamhet med ca 200 medarbetare vid 7 kontor i 5 länder. Dessa åtgärder ger inte tillräcklig effekt tillräckligt snabbt för att bolaget skall överleva. I planen ingick en försäljning av den lärarledda verksamheten i Tyskland (ILT) och en större nyemission. När bolagsförsäljningen strandade för en vecka sedan återstod enbart en skuldsanering för att kunna rädda nyemissionen. Sedan dess har därför intensiva förhandlingar förts med bolagets större fordringsägare i syfte att minska bolagets skuldbörda och skapa förutsättningar för en nyemission. Det står nu klart att en sådan uppgörelse har misslyckats och styrelsen har därför beslutat lämna in en ansökan om konkurs. För ytterligare information kontakta gärna: Bengt Stillström, Styrelseordf. M2S Sverige AB tel: 08-506 424 00 Johan Linglöf, CFO M2S Sverige AB tel: 08-506 424 00 M2S affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra interaktiva program för e-learning. Programmen marknadsförs under varumärkena Wit och TutorWin och tillhandahålls på elva språk. Som Europas ledande aktör inom e-learning för IT-utbildning finns M2S etablerat med egna dotterbolag i Danmark, Frankrike, Irland, Norge, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland. M2S är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40 lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT00440/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT00440/bit0001.pdf

Dokument & länkar