Ordinarie bolagsstämma i M2S Sverige AB

Ordinarie bolagsstämma i M2S Sverige AB Vid ordinarie bolagsstämma i M2S Sverige AB den 23 mars 2000 klockan 18.00 i Industrihuset, Stockholm, fattades bland annat följande beslut: * Till styrelsen omvaldes Gerard De Geer, Carl-Diedric Hamilton, Carl Kleman, Harald Nilsonne och Carl Nordlander. Dessutom skedde inval av Bea- ta Wickbom till styrelsen. Beata är idag marknadschef för Razorfish AB och övriga förtroendeuppdrag innefattar styrelseledamot Roxtec AB och FRAMKOM samt styrelseordförande i Growinlife AB. Dessutom ledamot av IT-Företagens Internetråd och ledamot av Exportrådets Delegation för mindre företag. * I enlighet med styrelsens förslag beslutades att ingen utdelning kommer att lämnas för verksamhetsåret 1999. * Till revisorssuppleant invaldes auktoriserad revisor Per Hedström, Ernst & Young. * Bokslutet för 1999 antogs och ansvarsfrihet beviljades för bolagets styrelse och verkställande direktör. * Beslut fattades också att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om en eller flera nyemissioner om totalt högst 2 756 000 aktier, vilket utgör 20 procent av aktiekapitalet. Nyemissionerna får genomföras såväl med eller utan aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till detta är att bolaget med hänsyn till dess fortsatt starka expansion och utveckling kan behöva till- föras externt kapital eller emittera aktier mot betalning i apportegendom för att finansiera kommande företagsförvärv. Bemyndigandet gäller till nästa ordinarie bolagsstämma. M2S affärsidé är att utveckla, producera och sälja interaktiva program för Web Based Training och e-learning. Programmen inom IT-utbildningsområdet marknadsförs under varumärket Wit, vilka idag produceras och marknadsförs på åtta språk. M2S har idag drygt 150 anställda med egen verksamhet i Dan- mark, Finland, Frankrike, Norge, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland. M2S har sedan lanseringen av Wit 1994 sålt över 1 miljon licen- ser till mer än 7 000 kunder i 17 länder. Den 6 december 1999 noterades företaget på Stockholmsbörsens O-lista. För mer information kontakta gärna: Harald Nilsonne Johan Linglöf VD M2S Sverige AB Finanschef M2S Sverige AB 08-506 424 00 08-506 424 00 harald.nilsonne@m2s.com johan.linglof@m2s.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/24/20000324BIT00180/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/24/20000324BIT00180/bit0002.pdf

Dokument & länkar