Pearson Education och M2S inleder europeiskt samarbete kring interaktiv Web Based IT-Training

Pearson Education och M2S inleder europeiskt samarbete kring interaktiv Web Based IT-Training Pearson Education, som ingår i brittiska Pearson PLC, och M2S Sverige AB tillkännagav idag att man inlett samarbetsdiskus- sioner om marknadsföring av M2S interaktiva IT - utbildningsprodukter Wit genom Pearson Educations försäljningskanaler till företags- och konsument- marknaderna i Frankrike, Storbritannien och Tyskland. Som ett led i samarbetet utvecklar Pearson Education och M2S gemensamt en ny IT-utbildningsprodukt för konsumentmarknaden, baserad på M2S produkt Wit@Home. Produkten kommer att marknadsföras och säljas över Internet och genom Pearson Educations försäljningskanaler för böcker och programvara företrädesvis i Storbritannien och Tyskland. Pearson Education och M2S tillkännagav också att samarbetsdiskussionerna omfattar gemensam produktutveckling där Pearson Education, genom att nytt- ja M2S teknologi, kan göra sitt förlagsinnehåll tillgängligt på Pearson Educations Internet-portaler. - Vårt samarbete med M2S är ytterligare ett viktigt steg i vår strategi att leverera utbildning och träning på de sätt våra kunder efterfrågar - i elektronisk form eller på Internet, säger Mr. Rod Bristow, President of Pearson Educations's Higher and Professional Education divison in Europe. - Samarbetet med Pearson Education stärker vår position som en ledande producent i Europa av IT-utbildningsprogram för Web Based Training, säger Harald Nilsonne, VD M2S Sverige AB. Pearson Education är världens största utbildningsförlag, och är marknads- ledande inom områdena högre utbildning, IT-utbildning, affärsutbildning och utbildning i engelska. Företaget har också en betydande marknads- position på skol- och universitetsmarknaden i nyckelmarknader runt om i världen. Pearson Educations tillväxtstrategi i Europa är att publicera på lokala språk i sina starkaste marknader samt att leverera utbildnings- innehåll genom nya media. Pearson Education publicerar 40 000 titlar per år och har 10 000 anställda i fyrtio länder. Nyckelvarumärken inom Pearson Education är Prentice Hall, Addison Wesley, Longm,an, Que, Sams och Financial Times Prentice Hall. M2S affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra interaktiva pro- gram för Web Based Training och e-learning. Programmen marknadsförs under varumärket Wit och tillhandahålls på åtta språk. Som en av Europas ledande aktörer finns M2S etablerat med egna dotterbolag i Danmark, Finland, Frankrike, Norge, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland. M2S är sedan 6 december 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För mer information kontakta gärna: Harald Nilsonne Johan Linglöf VD M2S Sverige AB Finanschef M2S Sverige AB 08-506 424 00 08-506 424 00 harald.nilsonne@m2s.com johan.linglof@m2s.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/20/20000120BIT00030/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/01/20/20000120BIT00030/bit0002.doc

Prenumerera

Dokument & länkar