Stefan Gardefjord tillträder som VD för M2S

Stefan Gardefjord tillträder som VD för M2S Stefan Gardefjord har anställts som verkställande direktör för M2S. Stefan Gardefjord kommer närmast från WM-data, där han verkat i en rad ledande positioner sedan 1987, senast som vice VD i koncernen med ansvar för affärsområdet Industries. M2S nuvarande VD Harald Nilsonne, tillika bolagets huvudägare, kommer att övergå till att arbeta som heltidsarbetande styrelseordförande. Nuvarande ordföranden Carl-Diedric Hamilton kommer att fortsätta som vice ordförande i styrelsen. "Efter nästan ett decennium som VD för M2S har jag beslutat att ändra innehållet i mina arbetsuppgifter, och ser nu fram emot att ägna mig huvudsakligen åt bolagets långsiktiga strategi och tillväxt. Det gångna året utgjorde en viktig milstolpe i vår utveckling till ett internationellt programvaruföretag och vi har nu ambitionen att växa till en betydande internationell aktör inom vårt marknadssegment. Vi är därför självfallet ytterligt glada att kunna knyta Stefan till M2S som VD. Hans långa erfarenhet av operativ ledning i ett framgångsrikt tillväxtföretag utgör en stor tillgång i det skede som M2S nu befinner sig i och i företagets nästa steg i utvecklingen", säger Harald Nilsonne i en kommentar. Stefan Gardefjord (42) är för närvarande vice VD i WM-data koncernen med ansvar för Business Area Industries, det vill säga kompetens, tjänster och lösningar för specifika vertikala branschområden samt koncernens samlade aktiviteter mot viktiga så kallade key accounts. Stefan har under åren på WM-data haft ledande befattningar i såväl koncernledning som i olika dotterbolag. Därmed har Stefan arbetat med flertalet av WM-data koncernens verksamheter såsom konsulttjänster, affärssystem, systemutveckling, systemintegration och outsourcing. Stefan har även operativt ansvarat för flera förvärv och efterföljande integrationsarbete. Förslaget till val av ordförande respektive vice ordförande stöds av aktieägare representerande mer än 50% av rösterna. Stefan Gardefjord kommer att tillträda sin befattning till halvårsskiftet 2001. För ytterligare information kontakta gärna: Harald Nilsonne, VD M2S Sverige AB 08-506 424 00 harald.nilsonne@m2s.com M2S är Europas ledande e-learning företag inom IT-utbildning. Programmen, vilka marknadsförs under varumärkena Wit och TutorWIN, kan levereras på elva språk. M2S har cirka 480 anställda med egen verksamhet i Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Norge, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland. M2S har idag mer än 10 000 kunder i 22 länder, varav Tyskland svarar för mer än hälften av verksamheten. M2S är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40 lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/05/20010205BIT00420/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/05/20010205BIT00420/bit0002.pdf

Dokument & länkar