Wm-data och M2S samarbetar om datorstödd utbildning

WM-data och M2S samarbetar om datorstödd utbildning WM-data och M2S har skrivit ett avtal avseende samverkan kring WM-datas datorstödda utbildning Insikt och M2S motsvarighet Wit. Samarbetet innebär bland annat gemensam försäljning och marknadsföring av produkterna samt utveckling av en gemensam nordisk plattform för en standardiserad datorstödd utbildning. Avtalet omfattar fyra huvudområden: * M2S förvärv av rättigheterna och källkoden till WM-datas datorstödda utbildning Insikt. * Ett långtgående försäljningssamarbete och gemensam marknadsföring av Insikt och Wit. * Utveckling av en gemensam affärsmässig nordisk plattform för en standardiserad och marknadsledande datorstödd utbildningsprodukt. * Möjligheter till samverkan inom närliggande tjänster och projekt. - Affären och upplägget är industriellt riktigt, säger Harald Nilsonne, vd på M2S. Vår kärnverksamhet är utveckling av standardiserade utbildningsprodukter. Genom att samordna och komplettera våra respektive kompetenser ökar vi väsentligt förmågan till fortsatt nordisk och internationell expansion. - Tillsammans med M2S kan vi långsiktigt serva våra kunder bättre i såväl Sverige som i övriga Norden, säger Håkan Petersson, vd på WM-data Assistans. Han fortsätter: - Vi har byggt upp en stor nordisk kundbas för Insikt genom försäljning till företag och genom att Insikt har varit en del av WM-datas försäljning av hemma-pc. Samarbetet mellan WM-data och M2S medför att nya interaktiva produkter kommer att utvecklas i takt med att marknadens efterfrågan förändras, och detta på ett sådant sätt att våra användare också i framtiden kommer att ha tillgång till stöd och hjälp. Genom vår samverkan med M2S kan vi dessutom erbjuda relevanta tilläggstjänster. För ytterligare information kontakta: Håkan Petersson, vd, WM-data Assistans, tel: 08-470 80 00, e-post: hapet@wmdata.com Carl-Johan von Plomgren, marknadsansvarig, WM-data Assistans, tel: 08-470 80 00, mobil: 070- 670 25 05, e-post: cavpl@wmdata.com Harald Nilsonne, vd, M2S, tel: 08-459 91 00, e-post: harald.nilsonne@m2s.com Pressinformation och bilder från WM-data distribueras även via Internettjänsten NewsPoint på adressen http://www.jbab.se/direkt/newspoint.html M2S affärsidé är att öka värdet på företags IT-investeringar genom att utveckla, producera och sälja interaktiva databaserade utbildningsprogram. Programmen marknadsförs under varumärket Wit och produceras och tillhandahålls idag på sju språk. M2S har idag 140 anställda med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Spanien, Storbritannien och Tyskland. WM-data är ett av Nordens ledande IT-företag. Omsättningen uppgick 1998 till 12 380 miljoner kronor och antalet medarbetare är drygt 7 000. WM-datas affärsidé är att leverera "kundnytta genom kompletta IT-relaterade tjänster". Det innebär att WM-data erbjuder lösningar inom hela IT-området. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/28/19990527BIT00610/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/28/19990527BIT00610/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar