MA-system vidareutvecklar informationslogistiken inom Strålfors

MA-system vidareutvecklar informationslogistiken inom Strålfors MA-system har tecknat ett avtal med Strålfors avseende vidareutveckling och effektivisering av logistikflödet inom affärsområdet Information Logistics i Strålforskoncernen Strålfors Information Logistics har specialiserat sig på hantering av informationsöverföring, där kärnan utgör avancerad databashantering, och erbjuder helhetslösningar inom marknads- och administrativ kommunikation. Affärsområdet har det senaste året utökat sin verksamhet och agerar nu även som s.k. tredjepartslogistiker. Detta innebär total hantering och utskick till kundernas kunder av samtliga produkter som kan ingå i en lösning. För att vidareutveckla och ytterligare effektivisera logistikflödet har avtal träffats med MA-system om tre månaders konsultarbete på Strålfors distributionscenter i Ljungby. - Vi ser mycket positivt på samarbetet med MA-system som har den kompetens och erfarenhet som vi behöver för att optimera och vidareutveckla våra logistikprocesser, säger Håkan Werner, affärsområdeschef för Information Logistics på Strålfors. Exempel på kunder som redan använder vår nya tjänst är Europolitan och Canal Digital. - Vi ser fram emot att arbeta med detta nya koncept som Strålfors tagit fram, säger Ingela Lidén, konsultchef på MA-system. De stora logistikutmaningarna i detta projekt ligger i kombinationen av de mycket snabba flödena tillsammans med distributionen av komplexa produkter och landsanpassningar till flera olika marknader. Om MA-system MA-system är ett av Skandinaviens ledande kunskapsföretag inom logistikområdet. MA-system ökar sina kunders lönsamhet och konkurrenskraft genom att förbättra deras logistik. Med helhetssyn och unik kompetens utvecklar och levererar MA-system logistiklösningar med fokus på enkelhet, flexibilitet och kundnytta. Sedan starten 1976 har kunder i 20 länder dragit nytta av MA-systems logistikkompetens. MA- system, med huvudkontor i Lund, har 150 medarbetare och dotterbolag i Danmark och USA. I koncernen ingår produktbolaget PipeChain. Bland kunderna finns ABB, Ericsson, IKEA, CoLinx, SKF, Volvo, The Absolut Company, Munksjö, Carlsberg och Sysav. Om Strålfors Strålfors är ett IT-fokuserat Business-to-Businessföretag med grafisk tradition, verksamt med helhetslösningar inom området informationsöverföring. Strålfors utvecklar, producerar och levererar system, tjänster och produkter för effektiv kommunikation av affärskritisk information. Koncernen omsätter 3,1 miljarder SEK och har verksamhet i 11 länder med totalt 1900 anställda. Strålfors B-aktie är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1984. För mer information vänligen kontakta: Ingela Lidén, MA-system, Konsultchef Tel: 046-32 90 00 Pernilla Brodd, MA-system, Marknadschef Tel: 046-32 52 51 / Mobil: 0709-89 52 51 Håkan Werner, Strålfors, Tel: 08- 601 1091 / Mobil: 0709-184 998 Affärsområdeschef Information Logistics Per Nyström, Strålfors, Marknadsdirektör Tel: 040-661 3762 / Mobil: 0709-729 500 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/29/20011029BIT00320/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/29/20011029BIT00320/bit0002.pdf

Dokument & länkar