Transportsstöd för sockerbeta får sökas fram till 2.5

Ansökan om transportstöd för sockerbeta 2016 har inletts. Ansökningsblanketten skickas inte till odlarna utan den finns att få på webben på adressen www.suomi.fi (sökordet mavi178). Ansökningsblanketten lämnas senast 2.5.2017 till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet som också fattar beslut om stödet.

Transportstödet för socker är ett nationellt finansierat stöd som betalas i form av stöd av mindre betydelse, dvs. de minimis -stöd till sockerbetsodlare som ersättning för kostnaderna för att transportera sockerbetor.

Till odlaren betalas stödet för 2016 på basis av den kontraktsmängd som anges i odlingskontraktet för sockerbeta och transportsträckan för regleringsåret 2016/2017. Beroende på transportsträckan betalas 3,70–15,07 euro i stöd per ton. Stödet ökar stegvis i takt med transportsträckan så att stödet är 15,07 euro per ton då transportavståndet överstiger 160 kilometer. Stödet betalas ut hösten 2017.

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:
Överinspektör
Lea Anttalainen
0295 31 2423
förnamn.efternamn (at) mavi.fi

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Taggar:

Om oss

Vi verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Prenumerera