Transportstöd för sockerbeta får sökas fram till 30.4.

Ansökan om transportstöd för sockerbeta 2017 har inletts. Ansökningsblanketten finns att få på Mavis websidor www.mavi.fi (Guider och Blanketter). Blanketten lämnas senast 30.4.2018 till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet som fattar beslut om stödet.

Transportstödet för sockerbeta är ett nationellt finansierat stöd som betalas i form av stöd av mindre betydelse, dvs. de minimis -stöd till sockerbetsodlare som ersättning för kostnaderna för att transportera sockerbetor.

Till odlaren betalas stödet för 2017 på basis av den kontraktsmängd som anges i odlingskontraktet för sockerbeta och transportsträckan för regleringsåret 2017/2018. Beroende på transportsträckan kan stödet fås 3,27–21,84 euro i stöd per ton. Stödet ökar stegvis i takt med transportsträckan så att stödet är 21,84 euro per ton då transportavståndet överstiger 160 kilometer. Transportstödet betalas ut hösten 2018.

Blankett 178, transportstöd för sockerbeta 2017

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:
Överinspektör
Lea Anttalainen
tel. 0295 31 2423
förnamn.efternamn@mavi.fi

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Taggar:

Om oss

Vi verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Prenumerera