Mabema AB förvärvar Sensactive

Mabema AB har av Binar Elektronik AB förvärvat affärsområdet Sensactive i Karlskoga.

Sensactive arbetar med utveckling och försäljning av produkter för materialhantering som baserar sig på laserstriangulering och formigenkänning. Till och med 2009 drevs verksamheten i Dynamis AB.

”Sensactive och då framförallt produkten för BinPicking passar väldigt bra i vår satsning till att bli ledande inom visionbaserad materialhantering” säger Magnus Lundberg, VD på Mabema AB. ”Vi kommer att kunna erbjuda våra kunder ett flertal olika tekniska lösningar för t.ex. palltömning som, var för sig eller i olika kombinationer, kommer att resultera i driftsäkra och prisvärda system” fortsätter Magnus.

Mabema AB är Sveriges ledande systemintegratör och produktutvecklare inom visionteknik. Verksamheten bedrivs i Linköping under tre affärsområden med kamerateknik och bildbehandling som gemensam nämnare.

För mer information besök hemsida, www.mabema.se, eller kontakta:

Magnus Lundberg

VD, Mabema AB

0735-15 37 00

magnus@mabema.se

 

 

Taggar:

Dokument & länkar