9 av 10 överlever tarmcancer om den upptäcks tidigt – bara 1 av 10 överlever vid sen upptäckt.

Tarmcancer är den vanligaste cancerformen med ca 6 000 nydiagnostiserade årligen. Fler än hälften avlider, många gånger beroende på att sjukdomen upptäcks sent.

– Eftersom tarmcancer har förstadier i form av polyper som kan tas bort och därmed förhindra att en cancer utvecklas, så lämpar den sig väl för screening. Tidig upptäckt gör att 90 % överlever cancern och nu ligger ett förslag på att genomföra en stor nationell förstudie för ett införande av tarmcancerscreening, säger professor Rolf Hultcrantz, vid Karolinska Universitetssjukhuset. Upptäcker vi polyper vid koloskopi och tar bort dem, så har risken för tarmcancer minskat drastiskt för de nästkommande tio åren.

Studien som Rolf Hultcrantz ansvarar för ska pågå i femton år och kommer att totalt omfatta 200 000 individer och beräknas kosta totalt ca 115 miljoner kronor.

– Det är viktigt att landstingen är med på detta och att allmänheten som blir kallade till screening deltar. Här är tillgängligheten viktig och vi tittar på olika förslag, säger Rolf Hultcrantz.

2003 antog EU en rekommendation om att införa tarmcancerscreening, samma år gjordes en beräkning av SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering som uppskattade att ett screeningprogram för tarmcancer skulle rädda ca 400 liv varje år.

– Det är skrämmande att Sverige har väntat i 10 år på en EU-rekommendation, säger Karin Jonsson, ordförande Mag – och tarmförbundet.

Vid 60 års ålder börjar risken att öka för att drabbas av cancer i tarmen. Men redan vid 50 bör alla vara uppmärksamma på förändringar av sin avföring.

– När man inte känner igen sin egen mage ska man söka hjälp. De flesta vet ganska exakt hur deras mage fungerar och börjar det ändra sig så ska man vara observant och söka vård, säger Bo Karlsson, förbundsordförande ILCO Riksförbundet för stomi – och reservoaropererade.

Här är tecknen du ska vara vaksam på och söka vård för:

  • Ändrade avföringsvanor: t ex att man behöver gå på toaletten färre eller fler gånger än tidigare samt diarréer eller förstoppning.
  • Blödningar och slem från ändtarmen.
  • Blodbrist, trötthet, viktminskning och akut smärta i magen är andra symptom.

Media inbjuds till Tarmcancerdagen 27 mars! Program bifogas.

Frågor:
Professor Rolf Hultcrantz, Karolinska Universitetssjukhuset, 070 – 484 14 33.
Ordförande Karin Jonsson, Mag – och tarmförbundet, 073-640 27 25.
Förbundsordförande Bo Karlsson, ILCO Riksförbundet för stomi – och reservoaropererade,
070-380 00 52.
Annika Eliasson, pressansvarig Tarmcancerdagen, 0702 – 35 43 35.

Tarmcancerdagen genomförs av Mag- och Tarmförbundet och ILCO i samarbete med Amgen, Roche AB, Coloplast samt Cancerfonden.

Media

Media

Dokument & länkar