Årets Tarmcancerpris till Lars Påhlman, Uppsala – En patientälskande kirurg på barrikaderna

Årets vinnare av Tarmcancerpriset är Lars Påhlman, Uppsala.
”Lars Påhlman har på ett enastående sätt medverkat till att utveckla behandlingen av patienter med tarmcancer. Han har varit drivande för att förbättra utbildningen av olika personalkategorier och engagerat sig starkt i kompetenskrav och kvalitetsarbete. Han har ett omvittnat engagemang för och en närvarande attityd till sina patienter”, heter det bland annat i prismotiveringen.

– Jag är en patientdoktor i allt mitt forskande och jag opererar patienter. Jag blir glad av att möta patienter även om det gäller något så allvarligt som cancer, säger Lars Påhlman.

Tarmcancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige med 6 000 nya patienter varje år. Sjukdomen har koppling till våra västerländska levnadsvanor.

– Lever man med lite motion, fet mat och inga grönsaker då är man i riskgruppen. Om du ändrar dina vanor så minskar risken, men likt förbaskat kan du få tarmcancer, säger Lars Påhlman, som är professor och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och som tilldelas Tarmcancerpriset på 15 000 kronor idag.

Strider för screening av tarmcancer
Lars Påhlman startade de första svenska kvalitetsregistren för cancervård, håller föreläsningar över hela världen och har haft ett finger med i princip alla stora studier om tarmcancer i Sverige. Han står på barrikaderna för att införa screening för tarmcancer av svenskar – det är i dag 10 år sedan EU rekommenderade sådan allmän provtagning.

Tarmcancer har en relativ hög dödlighet.

– Många nonchalerar symptomen, blöder det från rumpan så är det i folkmun hemorrojder, det måste brytas! Symptomen ska utredas av läkare som måste dra ner brallorna på patienten och undersöka, tyvärr gör de inte alltid det, säger Lars Påhlman, som samtidigt kan se stora framsteg i behandlingen av sjukdomen.

– På 80-talet var medianöverlevnaden för patienter med spridd cancer sex månader, i dag är den två år och vissa patienter kan vi bota helt, konstaterar han.

Fakta om Tarmcancerpriset
Tarmcancerpriset är ett samarbete mellan Mag- och tarmförbundet och läkemedelsföretaget Roche AB. Syftet med priset är att uppmärksamma en person eller en grupp som aktivt agerar för att påverka och förbättra tillvaron för personer med tarmcancer.

Priskommitté har varit förbundsordförande Karin Jonsson och kanslichef Wictoria Hånell från Mag- och tarmförbundet, sjuksköterska/stomiterapeut Gunn Westlund, Kirurgkliniken vid Falu lasarett, och överläkare Annika Sjövall, Gastrocentrum Kirurgi vid Karolinska sjukhuset, Solna.

Frågor: Professor och kirurg Lars Påhlman, Akademiska universitetssjukhuset Uppsala. 018-611 46 75, 0707-69 68 62.
Kanslichef Wictoria Hånell 0707-76 49 42, förbundsordförande Karin Jonsson, 073-640 27 25, Mag- och tarmförbundet.

Dokument & länkar