Se hur framtidens hembaserade vård fungerar för inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD)

Inflammatoriska tarmsjukdomar, IBD, är en stor utmaning för vården. Dels för att många drabbas, framför allt unga, med lång väg till diagnos, dels för att de som behöver vård ska få tillgång till adekvat och effektiv behandling och rätt omhändertagande.

I ett pilotprojekt har personer med IBD i Västerbotten fått möjlighet att använda en ny specialutformad digital lösning för mätning och kontroll av sjukdomsaktiviteten på distans via sin mobil. Den innebär att patienten själv tar avföringsprover och analyserar provet hemma samt skattar sin sjukdoms påverkan i vardagen utifrån livskvalitetsfrågor, resultatet läses av via en smartphone och skickas med en knapptryckning till ett nationellt register för IBD-sjukdomar. När resultatet registrerats kan läkaren direkt följa hur patienten mår. Tidiga varningssignaler fångas upp och läkaren kan justera vårdinsatser och behandling samt meddela patienten det. Ambitionen är att rulla ut projektet brett så att fler patienter med IBD kan använda sig av hembaserad vård.

-Detta är framtidens sjukvård där man som patient inte behöver åka till sjukhuset för allting utan kan ta hand om det mesta hemma och få en snabb återkoppling från doktorn om något behöver förändras eller korrigeras kring sjukdomsbehandlingen, konstaterar Jonas Eriksson, ordförande Mag- och tarmföreningen Västerbotten.

Media inbjuds till ”Inflammatorisk tarmsjukdomsskola” i Umeå där den nya digitaliserade IBD-sjukvården visas. Det är ett samarbete mellan Mag- och tarmföreningen i Västerbotten, Gastrosektionen vid Norrlands Universitetssjukhus, Telia Healthcare och AbbVie. På plats finns ansvariga läkare, IBD-patienter och teknisk expertis som visar hur provtagningen går till.

Tid: onsdag 12 oktober 8.50-9.30 (tid finns för intervjuer efteråt).
Plats: Umeå, Hotel Björken, lokal Havet.
Program till ”Inflammatoriska tarmsjukdomsskola” bifogas.

Frågor kring utbildning och program: Jonas Eriksson, ordförande Mag- och tarmföreningen
Västerbotten: 0706-44 00 45
Mediakontakt: Lena Bergling 0702-345 158, Annika Eliasson 0702-35 43 35

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar