Torgny Jahnsson's Magic House AB träffar en principöverenskommelse om förvärv av verksamheten i Nordic Drinks Sweden AB

Torgny Jahnsson's Magic House AB träffar en principöverenskommelse om förvärv av verksamheten i Nordic Drinks Sweden AB SBI-noterade Magic House AB har träffat en principöverenskommelse om förvärv av Nordic Drinks AB's rörelse. Nordic Drinks AB är noterat på Göteborgs OTC-lista. Styrelsen kommer att föreslå bolagsstämman att köpa rörelsen i Nordic Drinks AB genom en riktad nyemission av 1.083.000 B- aktier till förmån för Nordic Drinks AB. Det totala antalet aktier i Magic House AB är 7.359.600 och kommer att ökas till 8.442.600 aktier. Förvärvet kommer att omfatta Nordic Drinks AB's tillgångar vilka huvudsakligen består av varumärken och produkter. Inga skulder övertas. Ledningarna i bolagen bedömer att stora synergier kommer att uppnås både på kostnads- och intäktssidan. Under innevarande år kommer omstruktureringskostnader och kostnader av engångskarraktär belasta resultatet. Det sammanlagda resultatet beräknas uppgå till 4,5 Mkr, motsvarande Magic House AB's tidigare prognos. Under nästkommande år beräknas synergierna ge full effekt. Produkterna hos de båda bolagen finns främst inom segmenten energidrycker och mineralvatten. Nordic Drinks AB har i dag tre energidrycker under varumärket "Nice", en afroditisk energidryck under varumärket "Niagara" samt "Water for life" ett vitaminiserat mineralvatten. Magic House AB marknadsför "Magic Energy Kick" och "Magic Mind Booster" i tio länder. Endast en av företagens produkter konkurrerar direkt med varandra. På marknader där båda varumärkena distribueras kommer förvärvet att resultera i ökade marknadsandelar. På marknader där bara ett av varumärkena i dag distribueras ges goda möjligheter för lansering av ytterligare ett varumärke. Marknadsandelen i Skandinavien kommer att kunna ökas väsentligt genom att bolaget får direkt tillgång till dessa marknader, vilka kommer att prioriteras. Med den omorganisation som Magic House AB genomfört under hösten till ett renodlat rättighetsbolag med fokusering på marknadsföring och försäljning, kommer detta förvärv mycket lämpligt i tiden, då alla befintliga och nya resurser kan användas för att öka marknadsandelarna. För ytterligare information kontakta: VD Jonas Jaenecke, Torgny Jahnsson's Magic House AB Tel 08-40 60 800 VD Stefan Nero, Nordic Drinks Sweden AB Tel 08-796 15 25 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/17/20000317BIT00400/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/17/20000317BIT00400/bit0002.pdf

Om oss

Magic House affärsidé är att utveckla starka varumärken och produkter inom segmentet "Functional foods and drinks".

Prenumerera

Dokument & länkar