Ändrad första dag för handel på Nasdaq First North Premier

Magnolia Bostad AB har ansökt om och godkänts för listning på Nasdaq First North Premier. Beslut har tagits om att flytta första dag för handel så att informationen i Årsredovisningen för 2016 är tillgänglig. 

Årsredovisningen för 2016 publiceras den 30 mars 2017. Första dag för handel på Nasdaq First North Premier är därmed den 31 mars 2017.

Bolag listade på Premier-segmentet tillämpar i stor utsträckning samma regelverk som på Nasdaq Stockholms huvudlista, vilket innebär att Magnolia Bostad framöver kommer att följa ett mer långtgående regelverk. På Premier-segmentet finns även en rekommendation att följa Svensk Kod för Bolagsstyrning, vilket Magnolia Bostad gör sedan januari 2017.

Bolagets aktier kommer att handlas under samma kortnamn (MAG) och ISIN-kod (SE0007074505) som tidigare.

Listningen på Nasdaq First North Premier är ett naturligt steg på vägen mot att notera Magnolia Bostads aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista under 2017.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Lidjan, verkställande direktör
070-223 43 47, 
fredrik.lidjan@magnoliabostad.se         

Mikaela Senator, IR-ansvarig
070-775 57 57, 
mikaela.senator@magnoliabostad.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Magnolia Bostad är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2017 kl 14.15.

Magnolia Bostad utvecklar effektiva, attraktiva och funktionella nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter och hotell, i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktie (MAG) är noterad på Nasdaq First North. Erik Penser Bank agerar Certified Adviser åt Bolaget. Mer information på www.magnoliabostad.se 

Taggar:

Om oss

Magnolia Bostad utvecklar effektiva, attraktiva och funktionella nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter och hotell, i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktie (MAG) är noterad på Nasdaq First North. Erik Penser Bank agerar Certified Adviser åt Bolaget. Mer information på www.magnoliabostad.se

Prenumerera

Dokument & länkar