Magnolia Bostad avyttrar fastighet i Örnsberg, Stockholm

Magnolia Bostad har ingått avtal om försäljning av fastigheten Instrumentet 2 i Örnsberg, Stockholm, med en total uthyrningsbar area om cirka 6 000 kvm.

Fastigheten är fullt uthyrd till Stockholm Stad och i början av 2018 förlängdes hyresavtalet med 6,5 år till 2024. I lokalerna bedriver Stockholm Stad skolverksamhet.

Fastigheten säljs i en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 166 mkr före avdrag för latent skatt. Köpare är Genova Property Group och tillträde är planerat till slutet av första kvartalet 2018.

Fastigheten förvärvades 2013 och hyrdes ut tillfälligt medan en planändring utvärderats. I och med Stockholms Stads önskan om att förlänga avtalet togs ett naturligt beslut att avyttra fastigheten, säger Fredrik Lidjan, vd på Magnolia Bostad.

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Berg, Chef Affärsutveckling
073-708 82 19,
stefan.berg@magoliabostad.se                

Mikaela Senator, IR-ansvarig
070-775 57 57, mikaela.senator@magnoliabostad.se 

Magnolia Bostad utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, hotell och studentboenden i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktie (MAG) är noterad på Nasdaq First North Premier. Erik Penser Bank agerar Certified Adviser åt Bolaget. Mer information på www.magnoliabostad.se 

Taggar:

Om oss

Magnolia Bostad AB org.nr 556797-7078 utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, hotell och studentboenden i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Prenumerera

Dokument & länkar