Magnolia Bostad bygger ytterligare ett kvarter i Bålsta Centrum

Magnolia Bostad har tilldelats ytterligare ett kvarter i Etapp 1 av utvecklingen av det nya Bålsta Centrum, Håbo kommun i norra Storstockholm. Projektet, med en totalyta om cirka 11 000 kvm, avser cirka 140 bostäder samt en 3 000 kvm stor matbutik.

I mars utsågs Magnolia Bostad till en av vinnarna i en markanvisningstävling avseende totalyta om 20 700 kvm i Bålsta centrum (kvarter 2 och 6). Centrumet står inför en omfattande omvandling, med ett nytt resecentrum och nya bostadskvarter i anslutning till det.

Den nya markanvisningen avser kvarter 5 i samma område. I fastighetens bottenvåning kommer en matbutik med en totalyta om 3 000 kvm att inrymmas. Övriga våningsplan kommer att inrymma små och mellanstora bostäder.

Magnolia Bostads förslag siktar på att utveckla Bålsta centrum från pendlingsort till livfull småstad. Förslaget innehåller tre nya storgårdskvarter med plats för butiker, uteserveringar och kontor utmed Mälarbanan. Bostäderna kommer att bidra till en levande och varierad stadsmiljö som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Matz Edlund, projektledare 
076-833 16 30


Magnolia Bostad bildades 2009 med visionen att skapa moderna hem och bostadsmiljöer genom smarta funktioner och tilltalande arkitektur. Bolaget utvecklar nya bostäder, såväl hyresrätter som bostadsrätter, i attraktiva lägen främst i Sveriges storstadsområden. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Verksamheten är fokuserad till attraktiva lägen i storstadsområden.
Projektportföljen omfattar cirka 4 000 bostäder.

Mer information om Magnolia Bostad finns på www.magnoliabostad.se

Taggar:

Om oss

Magnolia Bostad AB org.nr 556797-7078 utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, hotell och studentboenden i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar