Magnolia Bostad bygger ytterligare två kvarter i Mariastaden, Helsingborg

Magnolia Bostad har vunnit en markanvisningstävling i Mariastaden, Helsingborg. Markanvisningen, med en bruttoarea om drygt 19 000 kvm, avser produktion av drygt 300 hyresrätter fördelade i två kvarter.

Magnolia Bostads förslag för Maria stationsområde etapp 2 i Mariastaden har tagits fram i samarbete med C.F. Møller. Det siktar på att utveckla Maria stationsområde till ett levande område med stadsmässiga kvaliteter och kontakt med naturen. Förslaget innehåller två nya kvarter, Arkeologen 1 och Antikvarien 1. Bostäderna kommer att bidra till en levande och varierad stadsmiljö som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar. Byggstart planeras ske under 2016.

– Magnolia Bostad tilldelades tidigare i år en markanvisning avseende 287 hyresrätter i Mariastaden som vi utvecklar åt Alecta som är slutgiltig ägare. Jag är glad och stolt över att Helsingborgs kommun väljer att ge oss förtroendet att utforma och bygga ytterligare 300 nya bostäder i den här nya och spännande stadsdelen, säger Fredrik Lidjan, verkställande direktör för Magnolia Bostad. 

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Lidjan
Verkställande direktör
070-223 43 47
fredrik.lidjan@magnoliabostad.se


Magnolia Bostad bildades 2009 med visionen att skapa moderna hem och bostadsmiljöer genom smarta funktioner och tilltalande arkitektur. Bolaget utvecklar nya bostäder, såväl hyresrätter som bostadsrätter, i attraktiva lägen främst i Sveriges storstadsområden och regionstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Projektportföljen omfattar cirka 5 700 bostäder. Magnolia Bostad är noterat på Nasdaq First North. Erik Penser Aktiebolag agerar Certified Adviser åt Bolaget. 

Mer information om Magnolia Bostad finns på www.magnoliabostad.se  

Taggar:

Om oss

Magnolia Bostad AB org.nr 556797-7078 utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, hotell och studentboenden i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Prenumerera

Dokument & länkar