Magnolia Bostad förvärvar fastigheter av SigtunaHem

Magnolia Bostad har tecknat avtal med SigtunaHem om förvärv av två fastigheter i Märsta, Sigtuna kommun. Affären omfattar dels 42 bostadsrätter under uppförande i anslutning till Valsta centrum och dels mark vid Märsta pendeltågsstation, där Magnolia Bostad planerar att uppföra 180 lägenheter.

Sigtuna kommun och SigtunaHem har sedan 2011 arbetat med att utveckla och förnya Valsta Centrum. Vid centret produceras för närvarande totalt 210 lägenheter och ett antal affärslokaler, med planerad inflyttning fram till halvårsskiftet 2016.

Magnolia Bostad förvärvar en del av fastigheten Valsta 3:29, som är en del av detta projekt. Byggnaden består av 42 lägenheter med en sammanlagd boarea om cirka 2 000 kvm. Byggnation pågår och planeras vara slutförd under september 2015. Magnolia Bostad avser att avyttra lägenheterna som bostadsrätter.

Dessutom förvärvar Magnolia Bostad SigtunaHems andel i fastigheterna Norrbacka 1:32 – 1:36, cirka 500 meter från Märsta pendeltågsstation. På området, som i dag består av parkeringsplatser, kommer Magnolia Bostad att inleda en detaljplaneprocess i syfte att utveckla moderna, yteffektiva och attraktiva bostäder. Magnolia Bostads andel av fastigheterna uppskattas komma att omfatta 180 lägenheter.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Matz Edlund, projektledare 
076-833 16 30


Magnolia Bostad bildades 2009 med visionen att skapa moderna hem och bostadsmiljöer 
genom smarta funktioner och tilltalande arkitektur. Bolaget förvärvar samt förädlar fastigheter till nya moderna bostadsrätter och hyresrätter. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Verksamheten är fokuserad till attraktiva lägen i storstadsområden. Projektportföljen omfattar cirka 4 000 bostäder.

Mer information om Magnolia Bostad finns på www.magnoliabostad.se

Taggar:

Om oss

Magnolia Bostad AB org.nr 556797-7078 utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, hotell och studentboenden i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Prenumerera

Dokument & länkar