Magnolia Bostad häver avtal rörande projektet Huvudkontoret i Uppsala

Projektet Huvudkontoret, med 90 bostadsrättslägenheter, omfattar en tredimensionell fastighetsbildning som förvärvats av Magnolia Bostad med byggnader som ska placeras ovanpå ett garage, vilket fortsatt ska ägas av säljaren av de tredimensionella fastigheterna - Bergsporten AB.

Magnolia Bostad har hindrats av Bergsporten AB att utföra grundläggningsarbeten, vilket är en förutsättning för byggnationen av de bostadsbyggnader som ingår i projektet. Magnolia Bostad har under en tid försökt lösa situationen men tvingas nu konstatera att situationen är sådan att leverans av lägenheterna till Magnolia Bostads kunder inom en rimlig tid inte kan garanteras. Magnolia Bostad har därför hävt avtalen med Bergsporten AB.

Magnolia Bostad anser Bergsporten AB vållande till denna situation som uppkommit och kommer hålla Bergsporten AB ansvarigt för den skada som bolaget orsakat. Projektet har tidigare inte resultatförts och Magnolia Bostad arbetar med att bedöma kostnaderna med anledning av hävningen.


För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Lidjan
Verkställande direktör 
070-223 43 47
fredrik.lidjan@magnoliabostad.se


Magnolia Bostad bildades 2009 med visionen att skapa moderna hem och bostadsmiljöer genom smarta funktioner och tilltalande arkitektur. Bolaget utvecklar nya bostäder, såväl hyresrätter som bostadsrätter, i attraktiva lägen främst i Sveriges storstadsområden och regionstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 
Magnolia Bostad är noterat på Nasdaq First North. Erik Penser Aktiebolag agerar Certified Adviser åt Bolaget.

Mer information om Magnolia Bostad finns på www.magnoliabostad.se  

Taggar:

Om oss

Magnolia Bostad utvecklar effektiva, attraktiva och funktionella nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter och hotell, i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktie (MAG) är noterad på Nasdaq First North. Erik Penser Bank agerar Certified Adviser åt Bolaget. Mer information på www.magnoliabostad.se

Prenumerera

Dokument & länkar