Magnolia Bostad ingår avsiktsförklaring om uppförande och försäljning av hotellprojekt till Alecta

Magnolia och Alecta har tecknat avsiktsförklaring om uppförande och försäljning av fyra hotellprojekt belägna på centrala lägen i Göteborg och andra svenska tillväxtregioner

Hotellprojekten omfattar totalt cirka 1 000 rum med förväntad produktionsstart 2019–2020.  

–– Genom denna avsiktsförklaring stärks vårt redan omfattande samarbete med Alecta och våra förutsättningar att tillsammans optimera projekten, säger Fredrik Lidjan, verkställande direktör på Magnolia Bostad.

För mer information, vänligen kontakta: 
Fredrik Lidjan, verkställande direktör Magnolia Bostad
070 223 43 47, fredrik.lidjan@magnoliabostad.se  

Marita Björk, IR-ansvarig
072 720 00 06, marita.bjork@magnoliabostad.se 

Magnolia Bostad AB org.nr 556797-7078 utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, hotell och studentboenden i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Taggar:

Om oss

Magnolia Bostad AB org.nr 556797-7078 utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, hotell och studentboenden i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Prenumerera

Dokument & länkar