Magnolia Bostad ingår avtal kring projekt om 275 lägenheter i centrala Arlöv

Magnolia Bostad tecknar avtal med Heimstaden Bostad kring försäljning av projektet Fasanen beläget i centrala Arlöv i Burlövs kommun. Affären omfattar uppförande av cirka 275 hyresrätter.

Försäljningen avser fastigheterna Burlöv Arlöv 20:58 m fl och sker som en bolagsaffär. Bedömt fastighetsvärde vid färdigställande beräknas uppgå till cirka 400 mkr. Magnolia Bostad kommunicerade i ett pressmeddelande den 30 september 2017 försäljning av detta projekt med vissa villkor för försäljningen, vilka ej har uppfyllts. Projektet har nu istället sålts till Heimstaden Bostad. Detta är Magnolia Bostads andra projektförsäljning till Heimstaden Bostad, den första var Senapsfabriken etapp 2 som såldes i juni 2017.

Projektet är beläget i direkt närhet till Arlöv Centrum samt nära Burlöv Center där ett brett utbud av service och handel erbjuds. Burlövs kommun, som är grannkommun till Malmö, erbjuder goda kommunikationer med direkta förbindelser med såväl tåg och bil som cykel in till centrala Malmö.

Serneke är entreprenör och byggstart sker första kvartalet 2018. Magnolia Bostad kommer att utveckla och driva projektet fram till dess att bostäderna är klara för inflyttning, vilket beräknas ske etappvis från tredje kvartalet 2019 till andra kvartalet 2020.

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Berg, Chef Affärsutveckling
073-708 82 19,
stefan.berg@magoliabostad.se                

Mikaela Senator, IR-ansvarig
070-775 57 57, mikaela.senator@magnoliabostad.se 

Magnolia Bostad utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, hotell och studentboenden i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktie (MAG) är noterad på Nasdaq First North Premier. Erik Penser Bank agerar Certified Adviser åt Bolaget. Mer information på www.magnoliabostad.se 

Taggar:

Om oss

Magnolia Bostad AB org.nr 556797-7078 utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, hotell och studentboenden i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Prenumerera

Dokument & länkar