Magnolia Bostad offentliggör prospekt i samband med listbytet till Nasdaq Stockholm

Nasdaq Stockholms bolagskommitté godkände den 14 juni Magnolia Bostad AB:s ansökan om upptagande till handel av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista. Det prospekt som har upprättats i samband med listbytet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt publicerats på Magnolia Bostads webbplats, www.magnoliabostad.se.

Första dag för handel på Nasdaq Stockholm planeras till 20 juni 2018 och den sista dagen för handel på Nasdaq First North blir dagen innan. Aktien kommer fortsatt att handlas under samma ticker (MAG) och ISIN-kod (SE0007074505). Aktien kommer att vara föremål för handel på Nasdaq Stockholms Mid Cap-segment. Aktieägare i Magnolia Bostad kommer inte att behöva vidta några åtgärder i samband med listbytet. Prospektet kommer även inom några dagar att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Rådgivare
Roschier är legal rådgivare och SEB Corporate Finance är noteringsrådgivare till Magnolia Bostad i samband med listbytet till Nasdaq Stockholm.

För mer information var vänlig kontakta:
Fredrik Holmström, Magnolia Bostads styrelseordförande
08 660 94 00 fredrik.holmstrom@magnoliabostad.se 

Marita Björk, Investor Relations Manager
072 720 00 06 marita.bjork@magnoliabostad.se

Magnolia Bostad AB (publ) org.nr 556797-7078 utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, hotell och student-boenden i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktie (MAG) är noterad på Nasdaq First North Premier. Erik Penser Bank agerar Certified Adviser åt Bolaget. Mer information på www.magnoliabostad.se

Taggar:

Om oss

Magnolia Bostad AB org.nr 556797-7078 utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, hotell och studentboenden i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Prenumerera

Dokument & länkar