Magnolia Bostad rapporterar det tredje kvartalet 2015

Magnolia Bostad redovisar för det tredje kvartalet 2015 ett rörelseresultat om 61,6 (0,0) mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 51,8 (–6,4) mkr.
– Kvartalet har präglats av stark försäljning och stor nyrekrytering av personal, säger Fredrik Lidjan, verkställande direktör för Magnolia Bostad.
Vi har den plattform som vi behöver för bolagets fortsatta expansion och för att klara våra finansiella mål.

Väsentliga händelser under kvartalet:

  • Magnolia Bostad förvärvar fastigheten Nacka Orminge 52:1 (Hantverkshuset) från Carnifex AB.
  • Magnolia Bostad inleder försäljningen av projektet Valsta Torg, 42 bostadsrätter invid Valsta Centrum i Sigtuna kommun.
  • Magnolia Bostad förvärvar ett markområde på Kanikenäsholmen i sydöstra Karlstad, där bolaget planerar för totalt cirka 300 bostäder. Säljare är Karlstadhus AB. Samtidigt tecknar bolaget avtal om försäljning av cirka 200 av bostäderna, som kommer att upplåtas som hyresrätter.
  • Magnolia Bostad anställer Clas Hjorth som ansvarig för hotellutveckling. Bolaget och Clas Hjorth startar även ett gemensamt bolag för hotellutveckling.
  • Magnolia Bostad anställer sju personer. Därigenom förstärker man sin organisation inom området produktion och utökar sin närvaro i södra Sverige genom att etablera ett lokalkontor i Helsingborg.

Läs rapporten i sin helhet på: www.magnoliabostad.se/investorrelations/ 

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Lidjan
Verkställande direktör
070-223 43 47
fredrik.lidjan@magnoliabostad.se

Erik Rune, vVD/CFO
073-399 40 30
erik.rune@magnoliabostad.se
 

Magnolia Bostad bildades 2009 med visionen att skapa moderna hem och bostadsmiljöer genom smarta funktioner och tilltalande arkitektur. Bolaget utvecklar nya bostäder, såväl hyresrätter som bostadsrätter, i attraktiva lägen främst i Sveriges storstadsområden och regionstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.
Magnolia Bostad är noterat på Nasdaq First North. Erik Penser Aktiebolag agerar Certified Adviser åt Bolaget.
 

Mer information om Magnolia Bostad finns på www.magnoliabostad.se  

Taggar:

Om oss

Magnolia Bostad AB org.nr 556797-7078 utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, hotell och studentboenden i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Prenumerera

Dokument & länkar