Magnolia Bostad säljer fastigheter och startar samarbete med Derome

Magnolia Bostad har idag tecknat avtal om försäljning av fastigheter i Bro, Upplands-Bro kommun, till Derome Mark & Bostad. Fastigheterna har färdig detaljplan för radhus och småhus och ytan ger möjlighet att bygga ca 60-70 bostäder av det slaget.

Samtidigt inleder Magnolia Bostad och Derome ett långsiktigt samarbete för att tillsammans utveckla fler områden som har inslag av radhus och småhus. Försäljningen av fastigheterna i Bro sker som en bolagsaffär.

-- Vi på Magnolia Bostad är mycket glada över att tillsammans med Derome utveckla detta helt nya samhälle. Deromes omsorg om att skapa bostadsområden som är socialt och miljömässigt hållbara stämmer väl med våra värderingar. I Bro kommer vi att kunna gestalta detta genom boenden för en social mångfald och för alla faser i livet, säger Fredrik Lidjan verkställande direktör Magnolia bostad.

Visionen är att skapa ett naturnära bostadsområde som erbjuder ett rikt fritidsliv med goda förutsättningar för hästsport, golf och natursköna upplevelser.

-- Vi är mycket stolta och glada över det nya samarbetet i Bro, säger Ted Mellin, affärschef för Derome Mark & Bostad i Mälardalen. Vi brinner för samhällsbyggnation och att utveckla prisvärda bostäder som även är arkitektoniskt tilltalande. Vi ser även långsiktigt på samarbetet med Magnolia Bostad och tror att det borgar för både framtidens boende och båda bolagens utveckling.

Förutom bostäder planeras även för service i form av butiker och restauranger samt förskolor, skola och vårdboende. Området kommer att trafikeras av busstrafik och det kommer även finnas gång- och cykelvägar till Bro pendeltågstation.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Lidjan, verkställande direktör Magnolia Bostad
070-223 43 47, fredrik.lidjan@magnoliabostad.se

Marita Björk, IR-ansvarig
072-720 00 06, marita.bjork@magnoliabostad.se

Magnolia Bostad AB) org.nr 556797-7078 utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, hotell och studentboenden i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Taggar:

Om oss

Magnolia Bostad AB org.nr 556797-7078 utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, hotell och studentboenden i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Prenumerera

Dokument & länkar