Magnolia Bostad tecknar avtal om förvärv av fastighet i Bunkeflostrand, Malmö kommun

Magnolia Bostad tecknar avtal om förvärv av fastigheten Malmö Limhamn 155:355 i Bunkeflostrand, Limhamn. Fastigheten omfattar cirka 92 000 kvm mark och Magnolia Bostad kommer driva detaljplan för att här uppföra cirka 1 000 bostäder.

Förvärvet kommer genomföras som en bolagsaffär och säljare är HeidelbergCement Sweden AB.

Marken är i dagsläget detaljplanerad för kontor och bostäder. Magnolia Bostad planerar att påbörja arbetet mot en ändrad detaljplan för ytterligare bostäder under första kvartalet 2017. Tillträde sker vid lagakraftvunnen detaljplan och köpeskilling fastställs vid ny detaljplan som medger bostadsbebyggelse. 

Bunkeflostrand är en trivsam och attraktiv del av Malmö, med ett naturskönt läge mellan Öresund och Söderslätt, där ett nytt bostadsområde kommer att växa fram. Ambitionen är att Bunkeflostrand ska utvecklas till en stadsdel där de sjönära villorna kompletteras med flerbostadshus, handel och service.

Catella Malmö och Mannheimer Swartling agerade rådgivare till säljaren och legal rådgivare till Magnolia Bostad var Wistrand.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Lidjan, verkställande direktör
070-223 43 47,
fredrik.lidjan@magnoliabostad.se               

Magnolia Bostad utvecklar effektiva, attraktiva och funktionella nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter och hotell, i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktie (MAG) är noterad på Nasdaq First North. Erik Penser Bank agerar Certified Adviser åt Bolaget. Mer information på www.magnoliabostad.se 

Taggar:

Om oss

Magnolia Bostad AB org.nr 556797-7078 utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, hotell och studentboenden i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Prenumerera

Dokument & länkar