Magnolia Bostad tecknar avtal om förvärv av fastighet i Spånga

Magnolia Bostad tecknar avtal om förvärv av fastigheten Ferdinand 9 i Spånga, Stockholms kommun. Fastigheten som ligger mellan Bromstensvägen och Mälarbanan omfattar cirka 18 500 kvm ljus BTA. Runt 200 boenden och en matvarubutik planeras.

Säljaren är KF Fastigheter och affären är villkorad av att detaljplanen vinner laga kraft, vilket beräknas ske under hösten 2018.

Fastigheten ligger inom ett område som står inför en stor förändring. Området kring fastigheten är ett gammalt industriområde som nu omvandlas till en blandstad med bostäder, kontor, butiker och annan service. Fastigheten har närhet till pendeltågstrafik och busskommunikationer.

Wigge & Partners är rådgivare till Magnolia Bostad.  

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Lidjan, verkställande direktör Magnolia Bostad
070 223 4347, fredrik.lidjan@magnoliabostad.se  

Marita Björk, IR-ansvarig
072 720 0006, marita.bjork@magnoliabostad.se

Magnolia Bostad AB (publ) org.nr 556797-7078 utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, hotell och student-boenden i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Taggar:

Om oss

Magnolia Bostad AB org.nr 556797-7078 utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, hotell och studentboenden i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Prenumerera

Dokument & länkar