Magnolia Bostad tecknar avtal om förvärv av mark i Upplands-Bro

Magnolia Bostad tecknar avtal om förvärv av planlagd mark omfattande 115 000 kvm ljus BTA i Bro, Upplands-Bro kommun. Runt 1 500 bostäder planeras på fastigheten.

Säljaren är KF Fastigheter och fastigheten har en lagakraftvunnen detaljplan med färdiga byggrätter. Magnolia Bostad planerar ett varierat utbud av boenden bestående av hyresrätter, bostadsrätter samt radhus och småhus.

Visionen med Bro Mälarstrand är skapa ett naturnära bostadsområde som erbjuder ett rikt fritidsliv med goda förutsättningar för hästsport, golf och natursköna upplevelser. Förutom bostäder planeras även för service i form av butiker och restauranger samt förskolor, skola och vårdboende. Området kommer att trafikeras av busstrafik och det kommer även finnas gång- och cykelvägar samt närhet till pendeltågstation.

Wigge & Partners är rådgivare till Magnolia Bostad 

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Lidjan, verkställande direktör Magnolia Bostad
070 223 4347, fredrik.lidjan@magnoliabostad.se  

Marita Björk, Investor Relations manager
072 720 0006, marita.bjork@magnoliabostad.se 

Magnolia Bostad AB (publ) org.nr 556797-7078 utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, hotell och student-boenden i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Taggar:

Om oss

Magnolia Bostad AB org.nr 556797-7078 utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, hotell och studentboenden i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Prenumerera

Dokument & länkar