Magnolia Bostad tecknar avtal om förvärv av markområde i Karlstad och säljer cirka 200 hyresrätter

Magnolia Bostad har tecknat avtal om förvärv av ett markområde på Kanikenäsholmen i sydöstra Karlstad. Här planerar bolaget för totalt cirka 300 bostäder. Säljare är Karlstadhus AB. Samtidigt tecknar bolaget avtal om försäljning av cirka 200 av dessa, som kommer upplåtas som hyresrätter med en yta om cirka 12 000 kvm. Totalt fastighetsvärde vid färdigställande av hyresrätterna uppgår till cirka 360 miljoner kronor.

Vid Karlstads gamla varv på Kanikenäsholmen planerar Magnolia Bostad att uppföra ett nytt vattennära bostadsområde. Här skapas bostäder i direkt anslutning till Vänern med småbåtshamn, kajer och sjöbodar och med Karlstad centrum på bekvämt promenadavstånd. Området kommer att erbjuda attraktiva bostadsrätter och hyresrätter från cirka 30 kvm upp till 120 kvm.

Byggstart är preliminärt planerad till första kvartalet 2016, med första inflyttning under första halvåret 2017.

Rådgivare i affären har varit Nordhs Mäklarbyrå.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Lidjan
Verkställande direktör
070-223 43 47
fredrik.lidjan@magnoliabostad.se

Magnolia Bostad bildades 2009 med visionen att skapa moderna hem och bostadsmiljöer genom smarta funktioner och tilltalande arkitektur. Bolaget utvecklar nya bostäder, såväl hyresrätter som bostadsrätter, i attraktiva lägen främst i Sveriges storstadsområden och regionstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Projektportföljen omfattar cirka 5 700 bostäder. Magnolia Bostad är noterat på Nasdaq First North. Pareto Securities agerar Certified Adviser åt Bolaget. 

Mer information om Magnolia Bostad finns på www.magnoliabostad.se  

Taggar:

Om oss

Magnolia Bostad AB org.nr 556797-7078 utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, hotell och studentboenden i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Prenumerera

Dokument & länkar