Magnolia Bostad tilldelas fyra markanvisningar i Stockholms stad om totalt 355 bostäder

Magnolia Bostad har, i konkurrens med cirka 30 byggherrar, tilldelats en markanvisning i Skärholmsdalen, en direktanvisning i Skarpnäcks gård och två anvisningar i Årstaberg.

Markanvisningen i Skärholmen avser del av fastigheten Skärholmen 2:1 och omfattar cirka 9 000 kvm mark där Magnolia Bostad kommer att utveckla cirka 85 bostäder. Området är en del av satsningen Fokus Skärholmen som kommer innebära attraktiva bostäder med närhet till natur, cykel- och promenadvägar, SKHLM samt Kungens Kurva. Området har även goda kommunikationer med tunnelbana 20 minuter till Slussen. Magnolias Bostads förslag har tagits fram i samarbete med OKK+ och detaljplan beräknas vinna laga kraft under 2018.

Markanvisningen i Skarpnäck avser del av fastigheten Skarpnäcks gård 1:1 och omfattar cirka 4 500 kvm mark där bolaget avser utveckla cirka 50 bostäder. Projektet är en del av det större utbyggnadsprogrammet för Bagarmossen-Skarpnäck och området har goda kommunikationer med buss 20 minuter till Gullmarsplan samt tunnelbana från Skarpnäck. Förslaget har tagits fram i samarbete med Jägnefält Milton. Detaljplanearbete påbörjas under 2018.

Markanvisningarna i Årstaberg avser del av fastigheterna Liljeholmen 1:5 samt Årsta 1:1 och omfattar totalt cirka 22 000 kvm mark. Magnolia Bostad avser här utveckla cirka 220 bostäder. Bottenvåningarna planeras inrymma kommersiella lokaler samt en förskola. Området har idag utmärkt kollektivtrafik med spårvagn, buss och pendeltåg cirka 10 minuter till Stockholm Central och en ny tunnelbanestation planeras vid Årstaberg. Magnolias Bostads förslag har tagits fram i samarbete med OKK+ och detaljplanearbete påbörjas under 2018.

Detta är våra första markanvisningar från Stockholms stad och ett kvitto på att Magnolia Bostads förtroende som samhällsutvecklare växer. Vi utvecklar bostäder i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter med allra högsta ambitionsnivå vad gäller social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Nu ser vi fram emot att tillsammans med staden och övriga aktörer tillföra nya idéer och utveckla Skärholmen, Skarpnäck och Årstaberg, säger Fredrik Lidjan, vd på Magnolia Bostad.

Samtliga avtal är villkorade av att markanvisningarna godkänns av exploateringsnämnden i november 2017.

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Berg, Chef Affärsutveckling
073-708 82 19,
stefan.berg@magnoliabostad.se 

Mikaela Senator, IR-ansvarig
070-775 57 57, mikaela.senator@magnoliabostad.se 

Magnolia Bostad utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, hotell och studentboenden i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktie (MAG) är noterad på Nasdaq First North Premier. Erik Penser Bank agerar Certified Adviser åt Bolaget. Mer information på www.magnoliabostad.se 

Taggar:

Om oss

Magnolia Bostad AB org.nr 556797-7078 utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, hotell och studentboenden i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Prenumerera

Dokument & länkar