Magnolia Bostad tilldelas markanvisning i Norrtälje kommun avseende cirka 200 bostäder

Magnolia Bostad har tilldelats en markanvisning i Norrtälje. Bolaget kommer att utveckla cirka 200 bostäder i den blivande stadsdelen Lommarstranden.

Den nya stadsdelen Lommarstranden ligger alldeles vid vattnet, naturnära och med goda kommunikationer och närservice. När området är färdigt kommer här att finnas totalt drygt 1 000 nya bostäder, både lägenheter och småhus, med blandad upplåtelseform.

Detaljplanearbetet påbörjas i början av 2016 och nu pågår förberedande utredningar i samarbete med kommunen. Preliminärt beräknas detaljplan vinna laga kraft i oktober 2017.

– Det gläder mig att vi genom Lommarstranden får möjlighet att bidra till Norrtäljes utveckling, säger Fredrik Lidjan, verkställande direktör för Magnolia Bostad. Norrtäljes positiva befolkningstillväxt samt närheten till Stockholm och Uppsala gör kommunen mycket intressant för Magnolia Bostad.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Lidjan
Verkställande direktör
070-223 43 47
fredrik.lidjan@magnoliabostad.se


Magnolia Bostad bildades 2009 med visionen att skapa moderna hem och bostadsmiljöer genom smarta funktioner och tilltalande arkitektur. Bolaget utvecklar nya bostäder, såväl hyresrätter som bostadsrätter, i attraktiva lägen främst i Sveriges storstadsområden och regionstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Projektportföljen omfattar cirka 5 700 bostäder. Magnolia Bostad är noterat på Nasdaq First North. Erik Penser Aktiebolag agerar Certified Adviser åt Bolaget. 

Mer information om Magnolia Bostad finns på www.magnoliabostad.se  

Taggar:

Om oss

Magnolia Bostad AB org.nr 556797-7078 utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, hotell och studentboenden i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Prenumerera

Dokument & länkar