Magnolia Bostad utökar ledningsgruppen

Magnolia Bostad fortsätter växa och förstärker organisationen med totalt fem personer. Linda Wiman tillträder efter sommaren som Chef affärsområdesutveckling och tar plats i ledningsgruppen, vilken därefter består av sju personer.

Linda Wiman har arbetat på JM i drygt 20 år och kommer närmast från en tjänst som försäljningschef region Stockholm, där hon har ansvarat för försäljning av cirka 1500 bostadsrätter per år.  

Därutöver växer Stockholmskontoret med ytterligare fyra medarbetare.

  • Patrik Ekestubbe, KMA-ansvarig. Kommer närmast från en liknande tjänst på Coor. Patrik har erfarenhet av verksamhetsutveckling inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
  • Johanna Andersson, Group Controller. Kommer närmast från en liknande tjänst på Familjebostäder. Johanna har även en bakgrund som auktoriserad revisor på PWC, där hon arbetat i drygt 10 år.
  • Angelica Andersson tillträder i juni som projektutvecklare. Kommer närmast från en liknande roll på Serneke Projektutveckling AB.
  • Malvina Poucette, tillträder i september som marknadsprojektledare. Kommer närmast från Objektvision.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Lidjan, verkställande direktör
070-223 43 47,
fredrik.lidjan@magnoliabostad.se

Mikaela Senator, IR-ansvarig
070-775 57 57, mikaela.senator@magnoliabostad.se

Magnolia Bostad utvecklar effektiva, attraktiva och funktionella nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter och hotell, i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktie (MAG) är noterad på Nasdaq First North Premier. Erik Penser Bank agerar Certified Adviser åt Bolaget. Mer information på www.magnoliabostad.se 

Taggar:

Om oss

Magnolia Bostad utvecklar effektiva, attraktiva och funktionella nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter och hotell, i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktie (MAG) är noterad på Nasdaq First North. Erik Penser Bank agerar Certified Adviser åt Bolaget. Mer information på www.magnoliabostad.se

Prenumerera

Dokument & länkar