Penser Access: Maha Energy - Första steget mot ökad produktion på Tartaruga klart

Rapporten för fjärde kvartalet 2016 blev som väntat ett icke-event, eftersom intäkterna i kvartalet på USDk 47, var helt hänförliga till de kanadensiska tillgångarna, som man avtalade om att sälja i februari 2017. Operationellt har bolaget nu fullbordat arbetet med brunnen SES-107 på Tartaruga och sänkt en hydraulisk jetpump i hålet. Efter en nästan negligerbar produktion för bolaget som helhet på 11 113 fat under hela 2016, räknar vi nu med en brant produktionsökning drivet framförallt av övertagandet av Tartaruga och de produktionshöjande åtgärder bolaget redan påbörjat där, och även övertagandet av det senast annonserade förvärvet, det producerande fältet Tie, som vi beräknar ska synas i böckerna från halvårsskiftet 2017. Emissionerna som görs för att finansiera förvärvet av Tie i Q2 väntas öka antalet aktier med 38%. Trots det räknar vi med en brant ökning av vinst per aktie från förluster 2016, till USD 0,06 2017 och USD 0,19 2018. Även om vi ser risk för ett tryck på aktien mot emissionskursen fram till emissionen och ett överhäng därefter, så fortsätter vi se bolagets affärer och operationella verksamhet som klart värdeadderande. Därför ser vi en hög potential i aktien till en hög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/forsta-steget-mot-okad-produktion-pa-tartaruga-klart/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera