Penser Access: Maha Energy - Lägger i nästa växel våren 2018

Tredje kvartalet var Mahas första kvartal med det nyligen förvärvade Tie-fältet helt med i siffrorna, och som därmed till fullo reflekterar bolagets nya form efter ett år av intensiva företagsaffärer (med köpet av Tartaruga och försäljningen av tillgångarna i Kanada tidigare i år). Omsättningen på USDm 6,2 kom in något svagare än vi räknat med, framförallt på grund av en högre än väntad rabatt på såld olja från Tie på USD 8,48 per fat. Produktionen i Q3 uppgick till 1671 boepd. Lägre än väntade produktionskostnader gjorde dock att netback på USDm 3,8 var i linje med vår förväntan, med en netback per fat på USD 25,6. Totalt sett efter avskrivningar och räntekostnader blev nettoresultatet för Q3 en förlust på USDm 0,4. Fokus ligger nu på att accelerera produktionen till från 1 671 boepd i Q3’17 till över 3 000 boepd inom några år, där vi räknar med några stora kliv framåt på den vägen under första halvåret 2018. Med en attraktiv värdering av reserverna, även rensat för osäkerheten kring LAK Ranch så ser vi sammantaget en hög potential i aktien till en hög risk.

Läs den fullständiga analysen: http://bit.ly/2zUrJgx

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera